Bozok Tıp Dergisi

464.078 114.661
Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve mart, haziran,eylül ve aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına http://tipdergisi.bozok.edu.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve  http://tipdergisi.bozok.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: İlhan GÜNAYDIN
Posta: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bozok Tıp Dergisi Bürosu
66200 Yozgat
Türkiye

Diğer yazışmalar için posta adresi aşağıdaki gibidir.
Yrd. Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Adnan Menderes Bulvarı 190, 66200 Yozgat

Duyurular

Online Makale Gönderim Rehberi

 
Yazarlar için Online Makale Gönderim Rehberi
Yayın tarihi: 2014-12-09 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Orjinal Çalışma

UZUN KEMİKLERİN DİAFİZİEL KIRIKLARININ GECİKMİŞ KAYNAMASINDA PLATELET-RİCH PLASMA UYGULANMASININ ETKİLERİ Effect of Platelet-Rich Plasma Administration on Delayed Union of Diaphyseal Fractures of Long Bones
Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ, Çetin IŞIK, Nurdan ÇAY, Safa GÜRSOY, Mehmet Emin ŞİMŞEK, Murat BOZKURT
AYRIŞMIŞ, ORTA HAT KLAVİKULA KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN FONKSİYONEL SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ: GERİYE DÖNÜK, ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARIMIZ Evaluation of Functional Outcomes in the Surgical Treatment of Displaced Middle-Third Clavicular Fracture: PDF
Musa Uğur MERMERKAYA, Fatih KARAASLAN
HİPERTANSİYON HAKKINDAKİ EGİTİMİN HİPERTANSİYON KONTROLÜNE ETKİSİ The Effect of Hypertension Education On Hypertension Control PDF
Mahmut KILIÇ, Tuğba UZUNÇAKMAK
KOAH HASTALARINDA KEMİK MİNERAL YOGUNLUGUNUN DEGERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Bone Mineral Density in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease PDF
Yavuz Selim İNTEPE, Eylem YILDIRIM, Bayram METİN, Seyhan KARAÇAVUŞ, Özlem BALBALOGLU, Murat KORKMAZ
YOZGAT İLİNİN KANSER HARİTASI Cancer Map of The Yozgat City PDF
Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Esra Akyüz ÖZKAN
ÇOCUK POLİKLİNİGİNE KARIN AGRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN DEGERLENDİRİLMESİ Evaluation of The Child with Abdominal Pain Admitted to Children Outpatient Clinic PDF
Esra Akyüz ÖZKAN, Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Ümmügülsüm Aliye GEÇİT, Esra DOMUR
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ HASTALARDA KLİNİK GİDİŞAT VE PROGNOZ Clinical Follow Up and Prognosis of Patients With Subacute Sclerosing Panencepahlitis PDF
Sevgi YİMENİCİOGLU, Coşkun YARAR, Arzu EKİCİ, Ayten YAKUT, Kürşat Bora ÇARMAN
BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDE İNCELENEN TİROİD İNCE İGNE ASPİRASYONLARININ ANALİZİ, TANISAL DEGERİ VE DOGRULUGU The Analysis, Diagnostic Value and Accuracy of Thyroid Fine Needle Aspirations Evaluated at Bozok University PDF
Sevinç ŞAHİN, Selda SEÇKİN, Halil İbrahim SERİN, Murat SUHER, Faruk Önder AYTEKİN
TİNNİTUS HASTALARINDA ALGILANAN TİNNİTUS HANDİKAP DÜZEYİ İLE ANKSİETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN İLİŞKİSİ The Association of Perseived Degree of Handicap Due to Tinnitus and Depression, Anxiety Symptoms in Patients With Tinnitus PDF
Murat ŞEREFLİCAN, Taha Can TUMAN, Uğur ÇAKIR, Veysel YURTTAŞ

Derleme

PULMONER REHABİLİTASYONDA EGZERSİZ EGİTİMİ Training Exercise on Pulmonary Rehabilitation PDF
Özlem BALBALOĞLU

Olgu Sunumu

EKTOPİK GEBELİK TEDAVİSİNDE DÜŞÜK TEK DOZ METHOTREXATE SONRASI GELİŞEN PANSİTOPENİ VE STEVENS-JOHNSON SENDROMU; OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ Pancytopenia and Stevens-Johnson Syndrome After Single Low Dose Methotrexate for Treatment of Ectopic Pregna PDF
İsmail Burak GÜLTEKİN, Soner DÜZGÜNER, Tugba OSKAY, Ömer ÇOBANOGLU
MYASTENİA GRAVİS'Lİ HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ Anaesthesia Management of a Patient with Myastenia Gravis PDF
Selda KAYAALTI, Adnan BAYRAM
ERİŞKİN ERKEK MEMESİNDE İNTRADUKTAL KARSİOMLA BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAKİSTİK PAPİLLER KARSİNOM: NADİR BİR OLGU lntracystic Papillary Carcinoma in Association with lntraductal Carcinoma in Adult Male Breast: A Rare Case Report PDF
Erdal UYSAL, Mehmet DOKUR, Mesut SİPAHİ, Mehmet SÖKÜCÜ, Mehmet A. İKİDAG
PNÖMONİYE NEDEN OLAN NADİR BİR OLGU: AİLESEL KOSTA KÖKENLİ OSTEOKONDROMA A Rare Case of Pneumonia: Familial Costal Osteochondroma PDF
Ali Osman KÖKSAL, Emine ERDENİZ, Osman ÖZDEMİR, Murat ALTAY
ATİPİK KARTAGENER SENDROMU Atypical Presentation of Kartagener's Syndrome PDF
Naim ATA, Canan KÜÇÜK, Mustafa Hamidullah TÜRKKAN, Halil İbrahim SERİN, Kemal ARDA
BUKKAL TÜKÜRÜK BEZİ PLEOMORFİK ADENOMU; OLGU SUNUMU Pleomorphic Adenoma of the Buccal Minor Salivary Gland; A Case Report. PDF
Yakup YEGİN, Mustafa ÇELİK, Baver Maşallah ŞİMŞEK, Burak OLGUN, Damlanur SAKIZ, Fatma Tülin KAYHAN
KEMİK DOKU KAYBI OLAN KRURİS EZİLME YARALANMASI Cruris Crush Injury with Bone Tissue Loss
Mehmet Sabri BALIK, Yılmaz GÜVERCİN, Adem ERKUT, Volkan GÜNEŞ, Davut KESKİN
HUZURSUZ BACAK SENDROMU TANISI OLANLAR İLACA BAGLI AKATİZİ GELİŞİMİ AÇISINDAN DAHA MI RİSKLİ? Do the Patients with Restless leg Syndrome Have More Risky to Develop Drug-Induced Akathisia? PDF
Özlem BALBALOGLU, Nermin TANIK, Fatih KARAASLAN, Musa Uğur MERMERKAYA, Özgül KARAASLAN


Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi