Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı:4

İçindekiler

Orjinal Çalışma

CANLI DONÖR RENAL TRANSPLANTASYONLARDA LAPAROSKOPiK VE AÇIK DONÖR NEFREKTOMiNiN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Erdal UYSAL, Fatih YÜZBAŞIOGLU, Mehmet DOKUR, Mesut SiPAHi, Başar AKSOY
HEMODiYALiZ HASTALARININ FiSTÜL BAKIMI BiLGi DÜZEYLERi PDF
Ş. Dilek GÜVEN, Nilay TURAÇ
iNGUiNAL HERNi ONARIMINDA MESH FiKSASYON GEREKLi MiDiR? PDF
Ergin ARSLAN, Tutkun TALiH, Kasım ÇAGLAYAN, Bahadir ÖZ, Hasan ERDEM, Mesut Sipahi
PEDiATRiK TRAKEOSTOMi: 25 VAKANIN ENDiKASYON VE KOMPLiKASYON ANALiZi PDF
Mansur DOGAN, İsmail Önder UYSAL, Salim YÜCE, Ahmet Sami GÜVEN, Kerem POLAT, Mehmet ARPACIK, Fevzi CAN
RiZE YÖRESiNDEKi GEBE KADINLARDA SiTOMEGALOViRUS SEROPREVALANSI PDF
Şenol ŞENTÜRK, Gülşah BALIK, Figen Kır ŞAHiN, Kazım ŞAHiN
POSTOPERATiF AGRI KONTROLÜNDE PREEMPTiF TEK DOZ UYGULANAN DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL iLE DEKSMEDETOMiDiNiN ETKiNLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Selda KAYAALTI, Seher ORBAY YAŞLI, Recep AKSU, Mehmet DOLANBAY, Fatih UGUR
DOGUM SONU DÖNEMDE ANNE BAKIMINA YÖNELiK GELENEKSEL UYGULAMALAR PDF
Birsen BiLGEN SiVRi, Nimet KARATAŞ
DERiN VEN TROMBOZU OLAN YAŞLI HASTALARDA TROMBOFiLiK MUTASYONLARIN SIKLIGI PDF
Zeynep Tuğba ÖZDEMiR, Meral EKiM, Yunus Keser YILMAZ, Hasan EKiM
KRONiK HEPATiT B HASTALARINDA iNSULiN DiRENCi SIKLIGI PDF
Bülent YILMAZ, Gökhan DiNDAR, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Murat ÖZTÜRKLER, Uğur KORKMAZ, Ömer ŞENTÜRK, Altay ÇELEBi, Sadettin HÜLAGU
Retrospective Analysis of Acute Appendicitis Diagnosis on Basis of Histopathological Findings
Hakan Özdemir, Zehra Ünal Özdemir, Oğuzhan Sunamak, Ferdi Cambaztepe

Derleme

TOTAL DiZ ARTROPLASTiSiNDE KAN KAYBINI ETKiLEYEN FAKTÖRLER VE ÖNLEYiCi YÖNTEMLER PDF
Deniz ÇANKAYA

Olgu Sunumu

AKUT APPENDiSiTiN NADiR GÖRÜLEN BiR NEDENi: ENTEROBiUS VERMiKULARiS PDF
Ergin ARSLAN, Kasım ÇAGLAYAN, Uğur ERCAN, Emel KIYAK ÇAGLAYAN, Sevinç ŞAHiN, Mustafa Yaşar ÖZDAMAR
HETEROTROFiK SEZARYEN SKAR GEBELiGi PDF
Sefa ARLIER, Sevtap SEYFETTiNOGLU
POSTERiOR REVERSiBLE ENSEFALOPATi: OLGU SUNUMU PDF
Arzu EKiCi, Cansu KARA, Hakan ERDOGAN, Özlem ÖZDEMiR, Banu KARABULUT
ÜÇ SEPTALl KONKA BÜLLOZA: NADiR BiR ANATOMiK VARYASYON PDF
Kamran SARI, Yunus KANTEKIN, Reha AYDIN
AKUT SUBDURAL HEMATOM CERRAHiSi SONRASl POSTOPERATiF KONTRALATERAL EPiDURAL HEMATOM VE iPSiLATERAL iNTRASEREBRAL HEMATOM PDF
Ezgi AKAR, Mehmet Ufuk AKMIL, Mehmet Zafer BERKMAN, Metin ORAKDÖGEN
BiR OLGU iLE ERiŞKiN STiLL HASTALIGI PDF
Selçuk NAZiK, Behice KURTARAN, Ayşe Seza iNAL, Aslıhan ULU, Süheyla KÖMÜR, Yeşim TAŞOVA, Hasan Salih Zeki AKSU
KESKiN KENARLI ÖZEFAGUS YABANCI CiSiMLERiNDE RiJiD ENDOSKOPiNiN ÖNEMi PDF
Hakan ÖZDEMiR, Oğuzhan SUNAMAK, M.Gunay GÜRLEYIK, Zehra ÜNAL ÖZDEMiR


Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi