Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 Importance of Rigid Endoscopy in Esophageal Sharp Foreign Body Öz
Hakan Özdemir, Oğuzhan Sunamak, Meryem Günay Gürleyik, Zehra Ünal Özdemir
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı:3 2008 - 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi Öz   PDF
Hasan Onur TOPÇU, Nazlı AKSOY, Selçuk ERKILINÇ, Seda TOPÇU, Sabri CAVKAYTAR, Nuri DANIŞMAN, Yaprak ÜSTÜN, Halil İbrahim YAKUT
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 2008 – 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi Öz
Hasan Onur Topçu, Nazlı Aksoy, Selçuk Erkılınç, Seda Topçu, Sabri Cavkaytar, Nuri Danışman, Yaprak Üstün, Halil İbrahim Yakut
 
Yıl: 2012 Cilt: 2 Sayı: 2 2009-2011 Yılları Arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Servisinde Takip Edilen Konjenital Anomalili Bebeklerin Değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Meltem Uğraş, Tolga Şen, Ali Aksoy, Faruk Alpay
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı:4 A rare case of pneumonia: Familial costal osteochondroma Öz
Ali Osman KÖKSAL, Emine Erdeniz, Osman Özdemir, Murat Altay
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 A Symptomatic Ring-shaped Lateral Meniscus Öz
Fatih Karaaslan, sinan karaoğlu
 
Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 ABDOMİNAL AORT VE İLİAK ARTER ANEVRİZMA KOMPRESYONUNA SEKONDER GELİŞEN HİDROÜRETERONEFROZLU OLGUNUN, MR ÜROGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : OLGU SUNUMU Öz   PDF
Serhat Tanık, Kürşad Zengin, Mesut Gürdal, Aylin Okur, Betül Zengin
 
Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN BİYOTERÖRİZM KONUSUNDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Ali Bilgehan Kızıl, Serdar Sarıtaş
 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 2 Acil Servise Bilinç Değişikliği İle Başvuran Geriatrik Hastalar Öz   PDF
Gökhan Elçin, Sadiye Yolcu, Mücahit Kapçı, Vermi Değerli, Burak Gün, İsmet Parlak
 
Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 ACİL SERVİSİMİZE BAŞVURAN KANSER HASTALARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE ACİL BAŞVURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Nebahat Can, Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Çetin Beceren, Önder Tomruk
 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 2 Adolesan Bır Kızda Aksesuar Meme: Nadir Bir Aksiller Kitle Olgusu Öz   PDF
Mustafa Yaşar Özdamar, Faruk Atabey, Işın Soyuer
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 Adrenal insidentalomalı hastalarda metabolik parametreler Öz
Elif Turan, Mustafa Kulaksızoglu, Feridun Karakurt, Ahmet Kaya
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 ADRENAL İNSİDENTALOMALI HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER Öz   PDF
Elif TURAN, Mustafa KULAKSIZOĞLU, Feridun KARAKURT, Ahmet KAYA
 
Yıl: 2012 Cilt: 2 Sayı: 2 Agresif Seyirli Primer Mediastinel Liposarkom: Olgu Sunumu Ayrıntılar   PDF
Bayram Altuntaş, Aslıhan Duman, Erdal Yekeler, Hakkı Ulutaş, Özkan Çinici, Zeynep Paçin Türktarhan, Erkan Kaba, Mahmut Subaş, Editörden
 
Yıl: 2012 Cilt: 2 Sayı: 2 Ağrı Devlet Hastanesi’nde 2006-2009 Yıllarında Saptanan İntestinal Parazit Prevalans ve Dağılımı Ayrıntılar   PDF
Hayati Güneş, Mustafa Doğan
 
Yıl: 2012 Cilt: 2 Sayı: 3 Akciğer Kist Hidatiğinin Komplikasyonu Plevral Kist Hidatik: Olgu Sunumu Ayrıntılar   PDF
Bayram Metin, Nejdet Genç, Olgun Kadir Arıbaş, Emel Türk Arıbaş
 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 AKNE VULGARİS HASTALARINDA, AKNENİN ŞİDDETİ VE DEMOGRAFİK BİLGİLERİNE GÖRE STİGMATİZASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, İlknur Balta, Erman Bağcıoğlu, Ahmet Aşık, Hanife Uzel, Şemsettin Karaca
 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 3 AKUT APANDİSİT TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ Öz   PDF
Bahadır CELEP, Ahmet BAL, Mustafa ÖZSOY, Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Kamil TUNAY, Ogün ERŞEN, Yüksel ARIKAN
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 AKUT APANDİSİT’İN NADİR GÖRÜLEN BİR NEDENİ: ENTEROBİUS VERMİCULARİS Öz
ergin arslan, Kasım Çağlayan, Uğur Ercan, Emel Kıyak Çağlayan, Sevinç Şahin, Mustafa Yaşar Özdamar
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı:4 AKUT APPENDiSiTiN NADiR GÖRÜLEN BiR NEDENi: ENTEROBiUS VERMiKULARiS Öz   PDF
Ergin ARSLAN, Kasım ÇAGLAYAN, Uğur ERCAN, Emel KIYAK ÇAGLAYAN, Sevinç ŞAHiN, Mustafa Yaşar ÖZDAMAR
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 AKUT KARINDA NADİR BİR NEDEN: PRİMER İSKELET DIŞI EWING SARKOMU Öz   PDF
Ertuğrul KARGI, Hakan UZUNOĞLU, Erhan SULAR, Selman ÇINAR, Remzi KURT, Oğuzhan BÜYÜKGEBİZ
 
Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 1 Akut Koroner Sendrom İçin Atipik Bir Prezentasyon: Ateş Öz   PDF
Sadiye Yolcu, Gökben Beceren
 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 2 Akut Koroner Sendrom Ve Hafif Sol Ventrikül Yetmezliği İle Başvuran Hastada Sol Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sağ Koroner Arter Anomalisi Öz   PDF
Hüseyin Ede, Savaş Sarıkaya, İsa Ardahanlı, Mehmet Ali Derya, Ali Rıza Erbay
 
Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 AKUT PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİNDE PERKÜTAN GİRİŞİMSEL TEKNİKLERE GÜNCEL YAKLAŞIM Öz   PDF
Hakan Taşolar, Sevgi Taşolar, Hasan Pekdemir
 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 Akut subdural hematom cerrahisi sonrası postoperatif kontralateral epidural hematom ve ipsilateral intraserebral hematom Öz
Ezgi Akar, Mehmet Ufuk Akmil, Mehmet Zafer Berkman, Metin Orakdöğen
 
Toplam 342 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi