Kişiler

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Adnan Kaypmaz, Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Türkiye

Prof. Dr. Nevin Çekirge, Beykent Üniversitesi, MMF, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe Uğur Tütengil, Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık, Türkiye

Prof. Dr. Semra Birgün, Beykent Üniversitesi, MMF, İşletme Mühendisliği, TürkiyeISSN: 1307-3818