KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA BULUT BİLİŞİM İLE SERVİS KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Burcu Ateş, Ediz Şaykol
1.621 1.043

Öz


Günümüzde, kablosuz algılayıcı ağlar (kaa) sağlık, askeriye, çevre, endüstri gibi birçok önemli alanda kullanılmaktadır. Ancak, kablosuz algılayıcı ağların bellek, enerji, hesaplama, iletişim ve ölçeklenebilirlik açısından sahip oldukları kısıtlar, bu alanlarda elde edilen çok sayıda kablosuz algılayıcı ağ verilerinin etkin yönetilebilmesinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. Geleneksel kablosuz algılayıcı ağlar, ağ kapsamında bulunan çevresel bilgileri algılamak, toplamak ve işlemek için kullanılır. Toplanan verinin büyük ölçekte oluşu sebebiyle, belirli zamanlarda veri tabanlarından geçmiş veriler temizlenir. Bu durum geçmişe dönük raporların alınamamasına ve ileriye dönük tahmin hesaplarının tutarsız olmasına neden olur. Bu çalışmada, bulut bilişim, düşük maliyetle ölçeklenebilir ve sanallaştırılmış şekilde esnek hesaplama, depo alanı ve yazılım altyapısı hizmeti sağlaması sebebiyle umut verici bir teknoloji olmaktadır. Geliştirilen sistem yüksek hesaplama gücü ve sınırsız depolama kapasitesi içermesiyle, herhangi bir akıllı cihazla çevresel bilgilerin gerçek zamanlı olarak her yerden izlenebilmesini sağlanmaktadır.


Anahtar kelimeler


Kablosuz Algılayıcı Ağlar; Bulut Bilişim; Servis Kalitesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20854/befmbd.23765

Referanslar


Akyıldız, I.F., Su, W., Sankarasubramaiam, Y., Cayırcı, E., (2002), “A survey on sensor networks”, IEEE Communications Magazine , 40 102–114.

Dargie, W. and Poellabauer, C., (2010), “Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice”, ISBN 978-0-470-99765-9, John Wiley & Sons, Inc.

Sohraby, K., Minoli D., Znati T., (2007), “Wireless Sensor Networks Technology, Protocols, and Applications”, ISBN 978-0-471-74300-2, John Wiley & Sons, Inc.

Abinayaa V., Jayan A., (February 2014) “Case Study on Comparison of Wireless Technologies in Industrial Applications”, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 2.

NRF24L01 Datasheet http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01

Hac, A., (2003), “Wireless Sensor Network Designs”, ISBN 0-470-86736-1, John Wiley & Sons, Inc.

Romer, K. and Mattern, F., (December 2004) “The Design Space of Wireless Sensor Networks,” IEEE Wireless Communications, vol.11, no. 6, pp. 54–61.

Haenselmann, T., (September 2005) “An FDL’ed Textbook on Sensor Networks” GNU Free Documentation License.

Stojmenovic, I., (2005), “Handbook of Sensor Networks: Algorithms and Architectures”, ISBN 0-471-68472-4, John Wiley & Sons, Inc.

Akyıldız, I.F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., Cayırcı, E., (2002), “Wireless sensor networks: A Survey”, Computer Networks, vol 38 (4), pp. 393–422.

Rohner, C., Feeney, L., Gunninberg, P. (2013) “Evaluating Battery Models in Wireless Sensor Networks”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , pp 29-42.

Azevedo, J.A.R, Santos, F.E.S. (2013), “Energy Harvesting From Wind and Water for Autonomous Wireless Sensor Nodes”, Circuits, Devices & Systems, IET, vol 6, pp 413-420.

Babcock, C., (2010), “Building Wireless Sensor Network”, ISBN: 9780596807733, O'Reilly Media.

Li, N., Hou, J. C. (September 2004), FLSS: “A fault-tolerant Topology Control Algorithm for Wireless Networks”, In Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom), Philadelphia, Pennsylvania.

Wang, X. Zhan, Y.Z. and Wang, L., (2008), “STCP: Secure Topology Control Protocol for WSNs Based on Hexagonal Mesh.” Wireless Comm, Networking and Mobile Computing.

Cao, L., Jiang W., Zhang Z., (November 2009), “Automatic Meter Reading System Based on Wireless Mesh Networks and SOPC Technology”, Second International Conference on Intelligent Networks and Intelligent Systems, pp. 142-145.

WSNPlatforms http://wsn.oversigma.com/wiki/index.php?title=WSN_Platforms

Akyıldız, I.F. and Vuran M.C., (2010), “Wireless Sensor Networks”, ISBN: 978-0-470-03601-3, 1st ed.: John Wiley & Sons, Inc.

Hussain, M., Khan, P., Sup, K., (February 2009), “WSN Research Activities for Military Application”, 11th International Conference, Advanced Communication Technology, ICACT, Phoenix Park, Korea, vol. 1, 2009, pp. 271-274.

Winkler, M., Tuchs, K.D., Hughes, K., Barclay, G., (2009), “Theoretical And Practical Aspects Of Military Wireless Sensor Networks”, MILCOM'09 Proceedings of the 28th IEEE Conference on Military Communications, pp. 911-917.

Khan, P., Hussain, M., Kwak, K.S., (2009), “Medical Applications of Wireless Body Area Networks”, International Journal of Digital Content Technology and Its Applications, vol 3, Issue: 3, Publisher: IEEE, pp. 185-193.

Alemdar, H.Ö., (2004), “RFID Enhanced Wireless Sensor Networks for Healthcare Monitoring”, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Alemdar, H., and Ersoy, C., (2010), “Wireless Sensor Networks for Healthcare: A Survey”, Computer Networks: The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, vol 54, Issue 15, pp. 2688-2710.

Nallusamy, R., Duraiswamy, K., (2011), “Solar Powered Wireless Sensor Networks for Environmental Applications with Energy Efficient Routing Concepts: A Review”, Information Technology Journal, vol 10, Issue: 1, pp. 1-10.

Chen, F., German, R., Dressler, F, (2009), "QoS-oriented Integrated Network Planning for Industrial Wireless Sensor Networks", Rome, Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks Workshops.

M. Mohammad El-Basioni, Sherine M. Abd El-kader and Mahmoud Abdelmonim Fakhreldin, (2013), "Smart Home Design using Wireless Sensor", Network and Biometric Technologies.

Babcock, C. (2010), “Management Strategies for the Cloud Revolution: How Cloud Computing Is Transforming Business and Why You Can't Afford to Be Left Behind”, ISBN: 978-0071740753, Publisher: McGraw-Hill Education, pp 187.

Mell, P., Grance, T., (2011), “The NIST Definition Of Cloud Computing”, NIST Special Publication 800-145.

Popek, G.J., Goldberg, R.P., (1974), “Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures”, Communications of the ACM, vol 17 (7), pp. 412–421.

LM35 Datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf

Chappell, D., (2012), Introducing Windows Azure, E-book. http://www.davidchappell.com/writing/white_papers/Introducing_Windows_Azure_v2.0-Chappell.pdf

Chen, H., Chang, K.C., (2008), “K-Nearest Neighbor Particle Filters for Dynamic Hybrid Bayesian Networks”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronıc Systems, Vol. 44, No. 3.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.