2 GHz Dengeli Optik-Mikrodalga Çevirici

Taner IŞIK, Osman Ceylan, Hasan Bülent Yağcı
1.244 404

Öz


Optik haberleşme sistemleri, yüksek hızda veri iletişimi sağladığı için günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak optik işaretlerin taşıdığı veriyi işleyebilmek için optik işaretin elektriksel işarete çevrilmesi gereklidir. Bu makalede, optik işareti elektriksel işarete çeviren bir devre sunulmuştur. Tasarlanan devre dengeli girişe sahip olup ortak işaret bastırma oranı 2 GHz merkez frekansında % 10 bant genişliği içerisinde 44 dB’den daha iyidir. Tasarlanan devrede birleştirici yapı olarak halka yapılı melez bağdaştırıcı kullanılmıştır. Önerilen devre yayınlanmış çalışmalara göre daha yüksek bastırma oranına sahiptir.


Anahtar kelimeler


Optik mikrodalga dönüştürücü, fotodiyot, melez bağdaştırıcı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arvizu, A., Mendieta, F. J. ve Chávez, R., “Balanced Photoreceiver for Coherent Optical Communications”, Journal of the Mexican Society of Instrumentation, Mexico, 1997.

Goldsmith, C. ve Kanack, B., “Broadband Microwave Matching of High Speed Photodiodes”, Microwave Symposium Digest, IEEE MTT-S International, 1993.

Gomez-Rojas, L., Gomes, N.J., Wang, X., Davis, P.A., ve D. Wake, “High performance optical receiver using a PIN photodiode and amplifier for operation in the millimeter-wave region”, 30th European Microwave Conference, Paris, October 2000.

Hranilovic, S., Wireless Optical Communication Systems, NY, Springer, 2005.

Li, X., Li, N., Demiguel, S., Campbell, J. C., Tulchinsky, D. ve Williams, K.J., “A Comparison of Front- and Backside-Illuminated High-Saturation Power Partially Depleted Absorber Photodetecters”, IEEE Journal of Quantum Electronics, 2004.

Painchaud, Y., Poulin, M., Morin, M., ve Têtu, M., “Performance of Balanced Detection In A Coherent Receiver”, Optic Express, 2009.

Xue, X., Zheng, X., Zhang, H. ve Zhou, B., “Noise Reduction by Balanced Detection in Microwave Photonic Filters Based on Optical Broadband Sources”, Optical Society of America, 2011
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.