Yazılım Tanımlı Radyo Tabanlı FM Demodülatör Tasarımı

Arda Demiray, Ahmet Oguz Kislal, Osman Ceylan, Hasan Bülent Yağcı
1.256 321

Öz


Bu çalışmada, yazılım tanımlı radyo tabanlı karma yapılı FM demodülatör Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde gerçeklenmiş ve test edilmiştir. Tasarımda kullanılan tüm alt modüller donanım tanımlama dili olan VHDL ile tasarlanmıştır Yazılımsal uygulamalarda önemli olan esneklik, kaynakların verimli kullanımlı ve düşük güç tüketimi konularında iyileşme hedeflenmiştir. Tasarlanan sistem Cyclone IV model FPGA üzerinde 1247 tane mantıksal birim kullanılarak tasarlanmıştır. FPGA’nın güç tüketimi 113.56 mW, veriler arası maksimum gecikme süresi ise 9.773 ns’dir. Önerilen ve tasarlanan yapı ile daha önce yapılmış ve yayınlanmış olan karma demodulatör yapılarına göre daha az kaynak kullanılmış ve toplam gecikme süresi düşürülmüştür.


Anahtar kelimeler


CORDIC; Sayısal FM; FPGA; YTR

Tam metin:

PDF


Referanslar


Park, J., Joe, E. ve Choe, M. (1999). A 5 MHz IF Digital FM Demodulator, IEEE Journal of Solid-State Circuits, 44(6), 3-11.

Hatai, I. ve Chakrabarti, I. (2009). FPGA Implemantation of a Digital FM Modem, International Conference on Information and Multimedia Technology, Jeju Island, South Korea

Brito, J. P. ve Bampi, S. (2007). Design of a Digital FM Demodulator based on a 2nd Order All-Digital Phase-Locked Loop, Symposium on Integrated Circuits and Systems Design, Rio de Janeiro, Brazil.

Gelsinger, P. (2001). Microprocessors for the New Millennium: Challenges, Opportunities and New Frontiers, IEEE Solid-State Circuits Conference, San Francisco, CA, USA 22-25.

Hatai, I. ve Chakrabarti, I. (2011). “A New High-Performance Digital FM Modulator and Demodulator for Software-Defined Radio and Its FPGA Implementation,” International Journal of Reconfigurable Computing, Article ID 342532, 10 pages,. doi:10.1155/2011/342532

Yu, F. (2004). FPGA Implementation of A Fully Digital FM Demodulator, IEEE Communication Systems The Ninth International Conference on, 446-450.

Schnyder, F. ve Haller, C. (2002). Implementation of FM Demodulator Algorithms on a High Performance Digital Signal Processor, Diploma Thesis, Nanyang Technological University.

Eyre, J. ve Bier, J. (2000). The Evolution of DSP Processors, IEEE Signal Processing Magazine, 17(2), 43-51.

Sertbaş, A. ve Sevgen, S (2002). CORDIC Metodu Kullanılarak Trigonometrik Hesap Makinesi Simülasyonu, Bursa Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisligi Sempozyumu ve Fuari, Bursa Turkey.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.