Editörler ve Kurullar

Editör

 1. Prof. Dr. Levent ÜRER, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcıları

 1. Aytül Papila, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
 2. Yrd. Doç. Dr. Vedat Akman, Beykent Üniversitesi
 3. Öğr. Gör. İlkay Erarslan, Beykent Üniversitesi, Kütüphane Daire Başkanı

Hakem Kurulu

 1. Prof. Dr. İbrahim Yılgör, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Türkiye
 2. Doç. Dr. Volkan Öngel, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
 3. Prof. DR. Ali Vahit Turhan, Beykent Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler
 4. Prof. Dr. Turgut Özkan, Beykent Üniversitesi, İİBF, İşletme, Türkiye
 5. Doç. Dr. Tanses Yasemin Gülsoy, Beykent Üniversitesi, İİBF, Turizm İşletmeciliği, Türkiye
 6. Prof. Dr. Yıldız Güzey, Beykent Üniversitesi, İİBF, İşletme, Türkiye
 7. Prof. Dr. Semra Birgün, Beykent Üniversitesi, MMF, İşletme Mühendisliği, Türkiye
 8. Prof. Dr. Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye
 9. Doç. Dr. İLYAS SÖZEN, Beykent Üniversitesi, İİBF; İktisat, Türkiye
 10. Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Beykent Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye
 11. Prof. Dr. Altan Aykut, Beykent Üniversitesi, FEF, Mütercim Tercümanlık Rusça, Türkiye
 12. Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli, Beykent Üniversitesi, FEF, Tarih, Türkiye
 13. Doç. Dr. Armağan Gözkaman, Beykent Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 14. Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, Beykent Üniversitesi, GSF,, Türkiye
 15. Prof. Dr. Fethi Çallıalp, Beykent Üniversitesi, FEF, Matematik Bilgisayar Bölümü, Türkiye
 16. Prof. Dr. Günseli İşçi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, FEF, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye
 17. Doç. Dr. Gönül Bakay, Bahçeşehir Üniversitesi, İİBF, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 18. Prof.Dr. Burak Samih Gülboy, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 19. Prof. Dr. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye
 20. Prof. Dr. Cemal Yükselen, Beykent Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 21. Yrd. Doç. Dr. Vedat Zeki Yenen, Beykent Üniversitesi, MMF, İşletme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 22. Doç. Dr. Uğur Özgöker, İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 23. Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer, Beykent Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 24. Yrd. Doç. Dr. Serkan Çankaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye
 25. Prof. Dr. Ahmet Kızıl, Nişantaşı Üniversitesi,, Türkiye
 26. Prof. Dr. Hamdi Ünal, Beykent Üniversitesi, GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
 27. Doç. Dr. Mine Guven, Beykent Üniversitesi, FEF, Mütercim Tercümanlık İngilizce, Türkiye
 28. Yrd.Doç.Dr. Cevdet Kızıl, Yalova Üniversitesi, Türkiye


ISSN: 1307-5063