Dergi geçmişi

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  (Journal Of Social Sciences) 2007 yılında yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar yılda iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimiz SOBİAD Atıf Dizini'nde taranmaktadır.ISSN: 1307-5063