Asım İşler: Baskı Resimde Özgünlük (Atelier 17 Süreci. Etkileri, İzleri)

Zekiye Sarikartal
1.472 807

Öz


Özet: 4 Haziran 2007'de aramızdan ayrılan Prof. Asım İşler, gravür (metal baskı) alanında da çalışmalarını titizlikle geliştiren bir sanatçıydı. 1970'li yıllarda Paris'te S. W. Hayter'in baskı atölyesinde çalışma fırsatı bulmuştur. Hayter, 20. yüzyılda baskıresmin ayrı bir alan olarak sanata dahil edilmesine öncülük eden bir isimdir. İşler, Hayter'in atölyesinde deneysel çalışmalar yaparken gravür ve boya resim arasında güçlü bir bağ kurarak, çalışmalarında soyut ve çizgisel bir tavrı benimsemiştir; farklı teknik olanakları bir arada değerlendirerek resimsel bir form ve renk armonisi elde etmiştir. 1974'te Türkiye'ye dönmüş, Akademi'de gravür atölyesinde uzun yıllar ders vermiştir. Baskı tekniğinde ulaştığı yetkinliği ifadeci bir eğilimle birleştirerek, yalın bir renk anlayışıyla elde ettiği ve saydam bir derinlik üzerine kurguladığı kompozisyonlarında sergilemiştir. Baskı resmin sunduğu yeniden yapılandırma olanakları, İşler'in içinde yaşadığı toplumun jestlerini, tavırlarını, ifadelerini, renklerini ve etkilerini yansıtmaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.