Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kişilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi

Hakan Kitapçı, Sevinur Avcı
1.648 583

Öz


 

ÖZET

Bu çalışma, Yalova‟da yaşayan vatandaşların sağlıkta dönüşüm ve reform sürecini nasıl yaşadığını, Aile hekimliği kavramını nasıl algıladığını ve aslında nasıl bir hizmet beklediğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamadan geçen bir yıldan fazla süre içerisinde halkın aile hekimliği uygulamaları hakkındaki değerlendirmeleri ve kendileri açısından taşıdığı önem araştırılarak ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda; Yalova ilinde aile hekimliği uygulamasının halkın uygulamaya verdiği önem düzeyinde karşılanmadığı ve bu görüşün bireylerin demografik özelliklerine göre istatistiksel açıdan farklılaşmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Aile hekimliği, Aile hekimi, Araştırma, Yalova

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.