6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLERİ

Kemale Aslanova
1.695 1.006

Öz


Özet:

01 Temmuz 2012 tarihinde iki önemli kanun yürürlüğe girmiştir. Bunlardan biri Türk Ticaret Kanunu,diğeri ise Türk Borçlar Kanunudur Bu kanunların önemi, Türkiye'nin günlük hayatını doğrudan etkileyecekolmasından gelmektedir. Bu makalede, Yeni Borçlar Kanunumuzun "Taksitle Satım Sözleşmesine" ve "ÖnÖdemeli Taksitle Satım Sözleşmesine" ilişkin getirdiği değişiklikleri inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Taksitle Satım Sözleşmeleri, Ön Ödemeli Taksitle Satım Sözleşmeleri, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.