ÇAĞDAŞ SANATIN TİCARİLEŞMESİNE KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

Bengisu Bayrak
2.517 1.448

Öz


Özet

Bu çalışma, küreselleşmenin çağdaş sanatın ticaıileşmesine etkilerini sanatın dağıtım kanalları üzerinden inceleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır. Küreselleşme sürecinde ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimin artması, ticaret sınırlamalarının azalması, çağdaş sanatın alım ve satımını kolaylaştırmış, yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. Çin, Hindistan, Brezilya gibi ekonomik güç kazanan yeni ülkelerin ortaya çıkmasıyla birlikte sanatın üretimi ve tüketimi Batı'yla sınırlı kalmamış, küresel ölçeğe ulaşmıştır. Yeni ekonomiler ve neo-liberal yaklaşımlarla ortaya çıkan süper zengin kitlenin antik eserler ve eski ustaların yapıtlarından ziyade giderek daha fazla çağdaş sanata yatırını yapması, bu sanat türünün üretimtüketim döngüsünde bir katalizör işlevi görmüştür. Bugün, çağdaş sanat en çok alınıp satılan saııat kategorisi hâline gelmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.