AVRUPA’DA DEVRİMLER ÇAĞINDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM, KÜLTÜR ve MÜZİK YAŞAMINA DAİR NOTLAR

Bilen Işıktaş
2.088 1.676

Öz


19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan devrimler kıtanın ekonomik ve toplumsal görünümünü dönüştürürken yeni politik ve kültürel akımların da doğuşuna imkan sağladı. Burjuva Avrupa’nın yükselişi, milliyetçiliğin kitleler üzerindeki etkileyici ve birleştirici etkisi dönemin sanat ve kültürel ortamında derin izler bıraktı. Müzik toplumsal gelişmelerden en çok etkilenen bir sanat dalı olarak yaşanan devrimler dalgasından etkilendi. Devrim sonrası Romantik tepki ardından ulus devletlere giden süreç yeni ve ulusal bir müziğin kaynağını oluşturdu. Bu makalede burjuva Avrupa’nın yükselişinin 19. yüzyılda müzik yaşamı üzerinde ne tür etkiler bıraktığı incelenecektir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18221/bujss.21788

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.