İçindekiler

İçindekiler Contents
1.578 475

Öz


İÇİNDEKİLER

CONTENTS Sayfa No

YALOVA İLİNDE İKAMET EDEN MUHASEBE MESLEK

MENSUPLARININ MUHASABE ETİK ALGISI

Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL,Yrd. Doç. Dr. Vedat AKMAN,

Sultan ARAS, Naim Onur ERZİN

 

 

6 - 31

COYNESS AS POWER IN MARVELL'S "TO HIS COY

MISTRESS"

Professor Dr. Visam MANSUR

 

 

32 - 36

ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ:

AKADEMİK PERFORMANS VE ÜNİVERSİTE

MARKA DEĞERİ İLİŞKİSİ

Öğr.Gör. İlkay ERARSLAN

 

 

37 - 47

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE

FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN

ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET

Yrd. Doç. Dr. Hande ŞAHİN, Araş. Gör. Dr. Zuhal ÇİÇEK

 

 

48 - 74


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.