YAKIN DÖNEM TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ: GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER

Ozan Örmeci
1.246 315

Öz


Türkiye-Fransa ilişkileri, köklü bir tarihsel zemine oturan ve güçlü ekonomik, kültürel ve siyasal bağlarla donatılmış kapsamlı ilişkilerdir. Ancak son dönemde Fransa’da yaşanan din-motifli terör olayları ve buna tepki olarak bu ülkede artan İslamofobi, Türkiye-Fransa ilişkileri açısından yeni sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu makale, Fransa’da yaşanan güncel gelişmelerin Fransa-Türkiye ilişkilerine etkisini yorumlamaya çalışacaktır.  


Tam metin:

PDF