Cilt 9, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

YARATICI MUHASEBE YÖNTEMLERİ VE FİNANSAL BİLGİLERİN MANİPÜLASYONU: PROFESYONEL MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA PDF
Cevdet Kızıl, İsmail Erkan Çelik, Vedat Akman, Sevda Şener
Mathematics and Excel Based Statistical Lean Accounting Implementation on a Construction Industry Firm PDF (English)
İsmail Erkan Çelik
KABİN EKİPLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ YETENEKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Türkan İşyapan Gürbüz, İlyas SOZEN
The Challenge of the Thought of Sexual Difference within Gender Mainstreaming PDF (English)
Barbara Dell'Abate-Çelebi
MÜSTAKÎMZÂDE SÜLEYMÂN SÂDEDDÎN'İN DURÛB-I EMSÂL ADLI ESERİNİN IŞIĞINDA ATASÖZLERİNİN TÂRİHÎ SEYRİ İle ESERDEKİ ATASÖZLERİNİN TESPİTİ Ve TASNİFİ THE IDENTIFICATION AND CLASSIFICATON OF THE PROVERBS WITH THEİR HISTORICAL JOURNEY CONCERNING THE WORK OF D PDF
Ali Şeylan
“EVERYBODY SHOULD WITNESS OUR HAPPINESS”: MATRIMONIAL SHOWS ON TURKISH TELEVISION CHANNELS PDF (English)
ERDEM GÜVEN, İlkay Kanık
THE IMPACT OF CONDITIONALITY ON THE TEMPORAL ASPECT OF ACCESSION PROCESS OF CANDIDATE STATES TO THE EU: TURKEY AND SERBIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE PDF (English)
Pınar Erkem
DİNAMİK ÇEVRE ETKİSİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR PERFORMANSI ANALİZİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ PDF
Mehmet Şahin Gök, Yasin Nar
GÖÇMEN KRİZİ BAKIŞ AÇISINDAN ÇEK CUMHURİYETİ’NDEKİ GÖÇMENLİK SÖYLEMLERİ PDF
Marcel Mečiar
ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA KONVANSİYONLARININ BAZI HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Hakan EMANET
Rise of Neo-populism and the Decline of European Agenda in Turkey PDF
Akif Bahadır Kaynak
TUNCER CÜCENOĞLU’NUN KÖRDÖVÜŞÜ ADLI OYUNUNDA GECEKONDU VE VAROŞ KÜLTÜRLERİNİN YANSIMALARI PDF
Tuğçe Mine Aktulay Çakır


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-5063