Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLERİ Öz   PDF
Kemale Aslanova
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) A PRACTICAL TURKIYE SAMPLE OF ADVOCATE - CLIENT RELATIONSHIP WITH REGARD TO SERVICE MARKETING Öz   PDF
Sefer Gümüş, Hande Gülnihal Gümüş, Tuğbay Burçin Gümüş
 
Cilt 7, Sayı 1 A Study on the Organizational Justice and Organizational Citizenship Dimensions and Behaviors Öz   PDF
Bulent Guven, Ali Gursoy
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) A Systemic Analysis of Two Turkish Translations of Hemingway’s The Old Man and the Sea Öz   PDF (English)
Harika Karavin
 
Cilt 6, Sayı 2 A Theoretical and Empirical Analysis of Interest rate pass-through in India with Regulatory Requirements Öz   PDF
Jugnu Ansari
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) ABD ve EURO BÖLGESİ FAİZ ORANLARININ TÜRK FAİZ ORANI PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Önder Büberkökü, Celal Kızıldere
 
Cilt 7, Sayı 1 Academic Quality and Ranking: A Methodical Approach for Departmental Ranking of Colleges and Universities in Saudi Arabia Öz   PDF
Abdulmonem Alzalabani, Reji D. Nair
 
Cilt 7, Sayı 1 African Values for the Practice of Human Resource Management Öz   PDF
Osarumwense Iguisi
 
Cilt 4, Sayı 1 Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kişilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi Öz   PDF
Hakan Kitapçı, Sevinur Avcı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği Öz   PDF   PDF
Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Selman Öztürk
 
Cilt 6, Sayı 2 An Empirical Study on Risk Management in Some Selected Conventional and Islamic Banks in Bangladesh: A Comparative Study Öz   PDF
K. M. Anwarul Islam, M. Muzahidul Islam, Mahbuba Zaman
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) "An investigation about the exaggeration of social media as a fluid form of modernism" Öz   PDF (English)
Ali Poyraz Gürson
 
Cilt 4, Sayı 1 Anadolu'da 1071'den Günümüze ve Geleceğin İkinci Bin Yılına Açılan Yol Haritası Öz   PDF
Ahmet Güner Sayar
 
Cilt 6, Sayı 2 Analysis of Corporate Income Tax Rate Changes and Earnings Management Öz   PDF
Martin Surya Mulyadi, Yunita Anwar, Lili Yanny
 
Cilt 1, Sayı 2 Asım İşler: Baskı Resimde Özgünlük (Atelier 17 Süreci. Etkileri, İzleri) Öz   PDF
Zekiye Sarikartal
 
Cilt 1, Sayı 1 Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Avrupa Birliği Değerleri Öz   PDF
Sait Yilmaz
 
Cilt 4, Sayı 1 Avatar Filmine Estetik Düzlemde Bakmak Öz   PDF
Sefa Çeliksap
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) AVRUPA SAVUNMA TOPLULUĞU'NUN REDDİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
Armağan Gözkaman
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) AVRUPA’DA DEVRİMLER ÇAĞINDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM, KÜLTÜR ve MÜZİK YAŞAMINA DAİR NOTLAR Öz   PDF
Bilen Işıktaş
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) BİR ULUSLARARASI HUKUK SORUNU OLARAK YABANCI KAMU HUKUKUNUN UYGULANMASI Öz   PDF
Itır Aladağ Görentaş
 
Cilt 6, Sayı 1 ÇAĞDAŞ SANATIN TİCARİLEŞMESİNE KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ Öz   PDF
Bengisu Bayrak
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Abdülkadir Tasmacıoglu, Hakan Taşkıran
 
Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2 / Sayı 1 Öz   PDF
Editörden
 
Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2 / Sayı 2 Öz   PDF
Editörden
 
Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3 / Sayı 1 Öz   PDF
Editörden
 
Toplam 123 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1307-5063