Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 HASTANE YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Metin Ateş
 
Cilt 5, Sayı 2 HİKMET-NÂME'DENHAYATA DÂİR Öz   PDF
Ali Şeylan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) HUBRIS AND ‘PARADICICAL’ DESTRUCTION IN MARGARET ATWOOD’s ORYX AND CRAKE Öz   PDF (English)
Gillian Mary Elizabeth Alban
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İçindekiler Öz   PDF
İçindekiler Contents
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) İçindekiler Öz   PDF
İçindekiler Contents
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) İÇİNDEKİLER Öz   PDF
İçindekiler Contents
 
Cilt 7, Sayı 1 Identifying the relationship between job insecurity and employee performance – An evidence from private colleges in Larkana, Pakistan Öz   PDF
Wasim Abbas Awan, Abdul Salam
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) İLAÇ SEKTÖRÜNDE PAZAR YÖNLÜLÜK, YERLİ VE YABANCI FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; MARKET ORIENTATION IN MEDICINE SECTOR, A SURVEY RESEARCH ON DOMESTIC AND FOREIGN FIRMS Öz   PDF
Sevda Zengin
 
Cilt 5, Sayı 2 İMKB'DE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ FİNANSAL SONUÇLARI ÜZERİNE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME Öz   PDF
İsmail Erkan Çelik, Hasan Dinçer, Recep Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 2 Impact of Determinants Causing Organizational Politics: A case of private banks in Larkana, Pakistan. Öz   PDF
Wasim Abbas Awan, Abdul Salam
 
Cilt 6, Sayı 2 Impact of Shocks on the Development of Turkish Banking Industry Öz   PDF
Özlem Olgu
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) INDIVIDUAL ANTECEDENTS of EMOTIONAL LABOUR in AIRLINE INDUSTRY Öz   PDF (English)
Meltem Güngör Delen
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) İNTERNET REKLAMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ İNANÇ VE TUTUMLARININ REKLAM İZLEME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Görkem Cömert, Prof. Dr. Cemal Yükselen
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) İŞ TATMİNİN, ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİKİŞKİSİNDE ARACILIK ROLÜ Öz   PDF
Ebru Beyza Bayarçelik, Mukaddes Mine Afacan Fındıklı
 
Cilt 4, Sayı 1 İşletmelerde Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkileri Öz   PDF
Atik Kulaklı
 
Cilt 6, Sayı 1 İŞLETMELERDE KÜRESEL REKABET AVANTAJINA YÖNELİK YENİ LİDERLİK TİPİ : DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK Öz   PDF
Pınar Altıok Gürel
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) KABİN EKİPLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ YETENEKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Türkan İşyapan Gürbüz, İlyas SOZEN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) KARA KITA’NIN “YENİDEN KEŞFİ”: ULUSAL ÇIKAR VE GIDA GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KÜRESEL GÜÇLERİN AFRİKA’DAKİ GIDA POLİTİKALARI Öz   PDF
Bülent Akkuş
 
Cilt 1, Sayı 1 Kimliğin Anlatım Aracı Olarak Sanat Öz   PDF
Aytül Papila
 
Cilt 1, Sayı 1 Köktenci Sanatta Devrimsel Gelgit: Kavram- İmge Diyalektigi Öz   PDF
Adem Genc
 
Cilt 1, Sayı 1 Küresellesme ve Sinema Öz   PDF
Burak Buyan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Marka Sadakatinin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi ve GSM Sektöründe Bir Araştırma Öz   PDF
Tuğba Uzunkaya
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Mathematics and Excel Based Statistical Lean Accounting Implementation on a Construction Industry Firm Öz   PDF (English)
İsmail Erkan Çelik
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) MÜSTAKÎMZÂDE SÜLEYMÂN SÂDEDDÎN'İN DURÛB-I EMSÂL ADLI ESERİNİN IŞIĞINDA ATASÖZLERİNİN TÂRİHÎ SEYRİ İle ESERDEKİ ATASÖZLERİNİN TESPİTİ Ve TASNİFİ THE IDENTIFICATION AND CLASSIFICATON OF THE PROVERBS WITH THEİR HISTORICAL JOURNEY CONCERNING THE WORK OF D Öz   PDF
Ali Şeylan
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) N.A.TEFFİ'NİN «PİŞMANLIK DUYAN KADER» HİKÂYESİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TİPLEMESİ Öz   PDF
Larisa Zakharova Yeter
 
Toplam 123 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1307-5063