Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) The Challenge of the Thought of Sexual Difference within Gender Mainstreaming Öz   PDF (English)
Barbara Dell'Abate-Çelebi
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) THE IMPACT OF CONDITIONALITY ON THE TEMPORAL ASPECT OF ACCESSION PROCESS OF CANDIDATE STATES TO THE EU: TURKEY AND SERBIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE Öz   PDF (English)
Pınar Erkem
 
Cilt 1, Sayı 2 The Pains of Middle Passage in African - American Literature Öz   PDF
Ayse Didem Uslu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) TUNCER CÜCENOĞLU’NUN KÖRDÖVÜŞÜ ADLI OYUNUNDA GECEKONDU VE VAROŞ KÜLTÜRLERİNİN YANSIMALARI Öz   PDF
Tuğçe Mine Aktulay Çakır
 
Cilt 5, Sayı 1 TÜRK SİNEMASININ USTA YÖNETMENİ ÖMER LÜTFÜ AKAD ÜZERİNE Öz   PDF
Oğuz Makal
 
Cilt 1, Sayı 1 Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Erman Erbaykal
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) TÜRKİYE’DE UYGULANAN BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARININ İSTİHDAM POLİTİKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
DEMET TÜZÜNKAN
 
Cilt 1, Sayı 1 Türkiye’deki Para Krizlerinin Reel Değişkenlerle Sinyal Yaklaşımıyla Öngörülebilirliği Öz   PDF
Bulent Oz, Sami Taban
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA KONVANSİYONLARININ BAZI HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öz   PDF
Hakan EMANET
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) ULUSLARARASI REKLAMCILIKTA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ Öz   PDF
Tebrike Kaya
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ: AKADEMİK PERFORMANS VE ÜNİVERSİTE MARKA DEĞERİ İLİŞKİSİ Öz   PDF
İlkay Erarslan
 
Cilt 1, Sayı 1 Vergi Politikaları ve İktisadi Gelişme İlişkisi Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (1987 -2002) Öz   PDF
 
Cilt 6, Sayı 1 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ:ŞİMDİKİ ZAMANI ÖĞRETME TEKNİĞİ Öz   PDF
Ali Şeylan
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) YAKIN DÖNEM TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ: GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER Öz   PDF
Ozan Örmeci
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) YAKIN DÖNEM TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ: HOLLANDE DÖNEMİNDE YAŞANAN NORMALLEŞME VE GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER Öz   PDF
Ozan Örmeci
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) YALOVA İLİNDE İKAMET EDEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASABE ETİK ALGISI Öz   PDF
Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Sultan Aras, Naim Onur Erzin
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) YARATICI MUHASEBE YÖNTEMLERİ VE FİNANSAL BİLGİLERİN MANİPÜLASYONU: PROFESYONEL MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Cevdet Kızıl, İsmail Erkan Çelik, Vedat Akman, Sevda Şener
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) YENİLİKÇİ SÜREÇ YÖNETİMİNDE YALIN ÜRETİM SİSTEMATİĞİ Öz   PDF
Mehmet Şahin Gök, Tuğkan Arıcı
 
Cilt 4, Sayı 1 Yerleştirme Sanatında Yansıtım Hizalama ile Artırılmış Gerçeklik Tasarımları Öz   PDF
Barış Atiker
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Yoksulların Kendi Öznel Durumları İle İlgili Farkındalıklarına Dair Bir Alan Çalışması: Denizli İli Örneği Öz   PDF
Zuhal Çiçek, Hande Şahin
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) “AŞIRILIKLAR ÇAĞI”NIN MİRASI: HOBSBAWM’IN TARİH ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE SAVAŞIN DÖNÜŞÜMÜ Öz   PDF
Begüm Kurtuluş
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) “EVERYBODY SHOULD WITNESS OUR HAPPINESS”: MATRIMONIAL SHOWS ON TURKISH TELEVISION CHANNELS Öz   PDF (English)
ERDEM GÜVEN, İlkay Kanık
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) “Yaratıklar”la Müzakereleri Kim Yürütecek? Uzaylılarla Temaslardan Dersler Çıkarmak: İstila Öz   PDF
Onur AĞKAYA
 
Toplam 123 ögeden 101 - 123 arası << < 1 2 3 4 5 


ISSN: 1307-5063