Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar

Kezban ACAR
980

Öz


Çarlık Rusya’sında Kızıllara (Bolşeviklere) karşı verdikleri mücadeleyi
kaybederek, 1919 sonu ve özellikle 1920 Kasımından itibaren Osmanlı
İmparatorluğu’na gelen Beyaz Rus Ordusu asker ve subayları, diğer
ismiyle Vrangel Ordusu, Fransızlar tarafından Gelibolu Yarımadası’na
yerleştirilmiştir. Bu çalışma, ağırlıklı olarak Rusça kaynaklara dayanarak,
o dönemin Gelibolu’sunun bir resmini çizmeyi ve daha da önemlisi,
bazı üyeleri Aralık 1923’e kadar orada yaşayan Beyaz Rus Ordusu’nun
Gelibolu’daki yaşamı hakkında bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.69284