Bozkırda Teknik Eğitim Teşebbüsü: Ankara Sanayi Mektebi

Özkan KESKİN
978

Öz


XIX. yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, dönemin modern teknik
bilgilerine sahip eleman teminini zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda
Osmanlı Devleti’nde geleneksel olarak usta-çırak yönteminden gelen teknik
personel, donanım olarak yetersiz kaldığından yeni çareler aranmaya
başlanmıştır. Midhat Paşa’nın Niş Valiliği’ne atanması ile hayata
geçirilen ıslahhane projesi, temelde savaşlar ve göçler nedeniyle öksüz
kalmış çocuklara meslek edindirmeyi amaçlamıştır. Elde edilen başarı
üzerine proje imparatorluk geneline yayılmış ve ıslahhanelerden sanayi
mekteplerine doğru bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Önce İstanbul’da ve
daha sonra aralarında Ankara’nın da bulunduğu birçok vilayette kurulan
sanayi mektepleri, teknik personelin yetiştirilmesine hizmet etmiştir.
1876’dan itibaren Ankara Sanayi Mektebi adıyla faaliyet gösteren
mektep, Sultan Abdülhamid’in yirmi beşinci cülusu münasebetiyle
canlandırılmaya çalışılmıştır. Fakat mâli problemler nedeniyle gerek
donanım olarak gerekse kadro olarak beklenen seviyeye gelememiştir.
Mektep, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminin olağanüstü
koşullarında faaliyetlerine ara vermiş, 1931 yılında diğer vilayet sanayi
mektepleri gibi mıntıka sanat mektebine dönüştürülmüştür.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.30069