Çanakkale Cephesi’nde Sağlık Kuruluşları ve Kızılay Arşiv Belgelerine Göre Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri

Cahide SINMAZ SÖNMEZ
828

Öz


Türk ve dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Çanakkale
Savaşları, askeri ve siyasi sonuçlarının yanı sıra yol açtığı beşeri sermaye
kayıpları dolayısıyla da gerek ulusal gerekse uluslararası alanda pek çok
araştırmaya konu olmuştur. Nitekim cephede olduğu kadar cephe gerisinde
de büyük bir mücadelenin verildiği savaş süresince farklı niteliklerde
çok sayıda sağlık hizmeti verilmeye çalışılmış, mevcut sağlık kuruluşları
takviye edilerek yenileriyle de desteklenmiştir. Bu araştırmada, Çanakkale
Savaşları sırasında cephe gerisi hizmetleriyle büyük öneme sahip olan
sağlık kuruluşları ve bu kuruluşların en büyük destekçisi olarak Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Çanakkale Savaşları’ndaki faaliyetleri ele
alınmıştır. Bu çerçevede Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurduğu cephe gerisi
hastaneleri, Cemiyet tarafından Çanakkale Cephesi’nde yer alan diğer
sağlık kuruluşlarına sağlanan yardımlar, cephede ortaya çıkan hastalıklar
ve bu hastalıklara karşı yürütülen mücadele ile tedavi yöntemleri ve
cephe gerisine nakiller Kızılay arşiv belgelerine dayalı olarak incelenmiş,
ayrıca Cemiyetin önemli hizmetlerinden birisi olan çayhaneler üzerinde de
durulmuştur.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.48614