Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan Askerî Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar

Bilge KARBİ
751

Öz


Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda
müttefik olarak yer almışlardır. Dört yıl gibi, beklenenden uzun süren
savaş iki devletin ilişkilerini her alanda etkilemiştir. Askerî ilişkilerden
sosyo-kültürel ilişkilere kadar farklı birçok alanda ittifakın izlerini
görmek mümkündür. İttifakın temel konularından bir tanesi de Avusturya-
Macaristan ve Osmanlı Devleti arasındaki askerî yardımlardır. Nitekim
savaş boyunca müttefikler arasında gerek ticaret, gerekse yardım amaçlı
canlı bir ilişki görülmüştür. Galiçya Cephesi’ne gönderilen 15. Kolordu
da buna bir örnektir. Bu çalışmada askerî destek amaçlı olarak görülen
kararın arkasında yatan siyasi nedenler gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu sayede
askerî yardımların yapısına farklı bir bakış açısı getirmek amaçlanmıştır
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.94650