Bayramiç Hadimoğlu Konağı

Alptekin YAVAŞ
746

Öz


Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren zayıflayan
ekonomisi ve değişen toprak rejimi ile Âyanlar ortaya çıkmıştır. Hâkim
oldukları sancaklarda gerçekleştirdikleri imâr faaliyetleri, Anadolu’da yeni
bir mimari tarzı ortaya çıkarmıştır. Âyan mimarisi plan, malzeme ve süsleme
açısından İstanbul’daki sarayların küçük birer örneğidir.
Türk Resim Sanatında batı etkisiyle XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren
görülmeye başlanan kalem işi tekniğindeki duvar resimleri yüzyılın son
çeyreğinde artış kaydetmiş, XIX. yüzyılda özellikle II. Mahmut döneminde
zengin örnekler vererek sürdürülmüştür. Başkentte başlayıp Anadolu’ya
yayılan bu süsleme türü, İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda, Anadolu’da ise daha
çok cami, ev, şadırvan ve türbelerde görülür. Hadimoğlu Konağı dönemin bu
mimari ve süsleme özelliklerini yansıtan seçkin bir taşra örneğidir.
Anahtar Kelimeler: Bayramiç, Hadimoğlu, Âyan, Konak, Sivil Mimari.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.33484