Vâlide Turhan Sultan’ın Muhallefâtı

Yusuf SAĞIR
690

Öz


IV. Mehmet’in (1648-1687) vâlidesi Turhan Sultan’ın 1094/1683
tarihinde Edirne’de vefatından sonra, Edirne Sarayı’nda bulunan eşyaları bir
defterde kayıt altına alınmış, ardından Enderûn Hazinesi’ne teslim edilmiştir.
Topkapı Sarayı Arşivi’ndeki bu defterde, Turhan Sultan’ın kullanmış olduğu
eşyaları, giyim-kuşamı, ev araç ve gereçleri tasvir edilmektedir. Onun geriye
bıraktığı eşyaların sadece bunlar olmadığı diğer arşiv vesikalarından
anlaşılmaktadır. Defter, 17. yüzyıl saray kadınlarının giyim kuşamı, yaşamı
ve onların ekonomik gücü hakkında önemli veriler sağlamaktadır. Defterden,
özellikle Osmanlı tekstil ve mücevherât tarihi alanında dikkat çekici bilgilere
ulaşılabileceği gibi 17. yüzyıl ikinci yarısı ekonomik ve sosyal hayatına dair
bilgiler de elde edilebilir. Muhallefât defterindeki eşyalar, IV. Mehmet’ten III.
Ahmet (1703-1730) dönemine kadar birçok padişah kadınlarına, kızlarına ve
başka cihetlere peyderpey tahsîs edilmiştir.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.85837