Osmanlı Kuruluş Devrinde; Doğu Marmara Kıyılarında Türk İskânı

Şahin, Raif Kılıç, Kaplanoğlu
866 195

Öz


Osmanlı Türkleri Bithynia’ya geldiklerinde, bu bölgede üç kuşaktır
yaşayan Türk ve Müslüman unsurları bulmuşlardı. Aynı zamanda, yerli ahali
ile kurulan uyumlu ekonomik ilişkiler Rum ahalinin bölgeyi terk etmesiyle
bozulmaya başlamıştı. Osmanlıların bu durumu engellemek amacıyla
Hristiyanların kalmasını sağlayacak teşviklerde bulundukları bilinmektedir.
Bu nedenle Türklerin Bithynia’ya geldiklerinde nerelere yerleştiklerini
öğrenmemizde ilk Türk yerleşimlerini ve bu yerleşimlerin dönüşümünü tespit
etmek önemlidir. Makaleye konu edilen araştırmada, Osmanlı ve Bizans
kroniklerinin verdiği bilgilerin yanısıra Osmanlı dönemi boyunca tutulan
arşiv kayıtları, seyahatnameler, tarihi haritalar ve tarafımızdan yapılan saha
araştırmaları kullanılarak söz konusu yerleşimler tespit edilmeye çalışılacaktır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.15571