Atatürk Dönemi Nüfus Politikasına Göre, Konar- Göçer Aşiretlerin İç İskân Uygulamaları

İbrahim Erdal
771 183

Öz


Nüfus mübadelesi anlaşması Türkiye ile Yunanistan arasında 1923-
38 arası dönemde kabul edilmiştir. Bunun yanısıra Türk hükümeti yerleşik
olmayan göçebe kabilelerin iskânı problemini çözmekle uğraşmıştır.
Osmanlı devleti de aşiretleri iskân etmek istemiş ve 1917 yılında bir
komisyon kurmuştur. Komisyon ülkenin savaş ortamından dolayı başarılı
olamamıştır. İç iskân faaliyetleri düzenli olarak 1926 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanmış ve 1930’lu yıllarda da devam etmiştir. Özellikle
İç Anadolu, Akdeniz ve Ege’de bu faaliyetler sürmüştür. Göçebe vaziyette
yasayan aşiretler, geçimlerini bulundukları yerlerde temin edemeyenler,
güvenlik ve ekonomi sebebiyle yapılan iskânlar bu dönemde iç iskânın
unsurlarını oluşturmuştur. Bu makalede, Atatürk dönemi göçebe aşiretlerin
iskân politikası incelenmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.32208