Teröre Dayalı Krizlerin ANZAK Günü Anma Törenleri Üzerindeki Etkisi

Gülsel Çiftçi
815 366

Öz


Krizler ilk olarak yakın çevresini etkisi altına alan ve
durdurulamadığında tüm dünyaya yayılabilen yıkıcı olaylardır. Özellikle
son yıllarda yaşanan politik krizler; silahlı çatışma, terör saldırısı ve/
veya savaşa dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. Politik krizler
hiç şüphesiz insan yaşamı için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Ancak
turizm için de çok büyük bir tehlikedir. Tarihi ve ekonomiyi yok etmeye
çalışan, tarihin kanıtlarını ortadan kaldırmak isteyen ve kültürlerin izlerini
silmek isteyen saldırganların ilk hedefi maalesef turistik destinasyonlar
olmaktadır.
Bu çalışmada teröre dayalı krizlerin ANZAK günü anma törenleri
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu törenler bir kriz
sonrası doğan dostluğun nesillerce devam etmesine katkı sağlamaktadır.
2015 yılında Çanakkale Savaşları’nın 100. yılı olması nedeniyle çok sayıda
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı bu törenlere katılmak için Gelibolu’ya
gelmiştir. 2016 yılında da bu talebin devam edeceği düşünülmüş ancak
Türkiye’de meydana gelen terör saldırıları nedeniyle katılımcı sayısı
50.000’den 2.000’e kadar düşmüştür. Bu durum ülke güveni ve imajına
zarar verdiği gibi aynı zamanda bölge ve ülke turizmini de etkilemektedir.
Bu kapsamda bu çalışmada teröre dayalı krizlerin ANZAK günü anma
etkinlikleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle literatür
taraması ve ardından doküman analizi yapılarak ikincil veriler toplanmış;
ziyaretçi istatistikleri incelenmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.35807