Türkiye’de Toplumcu Belediyecilik Hareketi Ekseninde Çanakkale’de Yerel Siyaset (1968-1980)

İpek Sakarya
814 321

Öz


1973 yerel seçimleri sonucunda birçok kentte CHP’nin iktidara
gelmesiyle birlikte, halkın yerelde karar mekanizmasına katılımını
sağlamak üzere, CHP’li belediyeler çevresinde toplumcu belediyecilik
hareketi olarak tanımlanan bir yerel yönetim programı oluşturulmuştur.
1973-1980 yılları arasında CHP’li belediyeler arasında hızla
yayılan bu yaklaşım Çanakkale’de de etkisini göstermiş ve benzeri bir
süreç deneyimlenmiştir. 1968 yılında CHP’den seçilen Reşat Tabak’ın
iktidara gelmesiyle birlikte yerel yönetime katılım söylemi benimsenirken
bu bağlamda halkın katılımını önceleyen çalışmalar yapılmıştır. Bu
makalede de Çanakkale’deki toplumcu belediyecilik uygulaması tartışılmış
ve toplumcu belediyecilik şiarıyla demokratik bir yerel yönetimin inşası
için atılan adımların izi sürülmüştür.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.17381