Çanakkale’de Zarara Uğrayan Konsolosluk Mülkleri ve Eşyaları Meselesi (1914-1922)

Recep Çelik
809 107

Öz


Çanakkale, I. Dünya Savaşı içerisinde en kritik savaşlara sahne
olmuştur. Çanakkale stratejik önemine binaen askeri bölge ilan
edilmiş ve buradan devlete zararlı olabilecek her türlü düşman unsur
uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda konsolosluklar da zaman içerisinde
bölgeden kaldırılmışlardır. Konsoloslukların bina ve eşyaları savaşta
ciddi ölçüde zarar görmüş, sağlam kalabilenler İstanbul’a nakledilmiştir.
Konsolosluk binaları ise zaman zaman askeri ihtiyaçlar için kullanılmıştır.
Zira savaşta askeri ihtiyaçlar her zaman ön planda olmuştu. Bu süreçte
Osmanlı Hariciyesi uluslararası konsolosluk hukukuna azami ölçüde riayet
edilmesi hususunda askeri ciheti uyarmış, ileride uluslararası alanda
devleti sıkıntıya düşürecek hareketlerden uzak durulması konusunda
ikazlarda bulunmuştur. Nitekim konsolosluk binaları ve eşyaları Çanakkale
savaşları sonrası Osmanlı Devleti için ciddi bir sorun teşkil etmişti.
Meselenin çözümü için bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiş ve Heyet-i
Tahkikiye kurulmuştur. Şuray-ı Devlet ve Meclis-i Vükela’ya kadar sorun
aksetmiş, sorumlular hakkında adli süreç başlatılmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.17873