Yıl: 2005 Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Structural and Morphological Properties of CuInS2 Polycrystalline Films Obtained By Spray Pyrolysis Method PDF
Sabiha AKSAY
UV Leonis Çift Yıldızının BV Işık Eğrisi Analizi PDF
Berahitdin ALBAYRAK, Mesut YILMAZ
Calculation of Nuclear Matrix Elements for the Two-Neutrino Double Beta Decay of128,130Te Isotopes PDF
Hüseyin AYTEKİN, Alaaddin YILMAZ, Eyüp T BOZTOSUN
Amply Fws Modules (Aşkın, Sonlu Zayıf Eklenmiş Modüller) PDF
Gökhan BİLHAN
Current-Voltage-Temperature Characteristics of Cd0.73Zn0.27S1-xSex Films Deposited by Spray Pyrolysis PDF
Yasemin ÇAĞLAR, Müjdat ÇAĞLAR, Saliha ILICAN
Determination of Lead Accumulation in the Lumbricus terrestris (earthworm) living in the Roadside Soils of Eskişehir PDF
Mediha CANBEK, Burhanettin IŞIKLI, Musta BERBER
A study on tautomerism of dihydroxypyrimidines PDF
Alaattin GÜVEN
Ankara, Kırıkkale, Çankırı İlleri Pepsinae ve Ceropalinae (Insecta: Hymenoptera: Pompilidae) Türleri Üzerine Faunistik Araştırmalar PDF
Mehmet Ali KIRPIK
Ağır Kuyruklu Dağılımlarda Monte Carlo Simulasyonu ile Konum Parametresinin Analizi PDF
Onur KÖKSOY, Bahaetdin DAŞBAŞI
Optimum Safe Dose Estimation for Carcinogenic Agents (A Case Study Using Simulated Data) PDF
Özlem Ege ORUÇ
Poetry: A Therapy For Unsatisfied Wishes PDF
Özlem ÖZEN
On Curvature Identities For Para-Hermitian Manifolds PDF
Mehmet TEKKOYUN
Bir Grup Sikkenin Işığında Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri PDF
Hüseyin ÜRETEN
Leaching of Asphaltite Ash With H2SO4 and Extraction of Mo, V, U in Solution PDF
Işıl AYDIN, Recep ZİYADANOĞULLARI


ISSN: 1304-7442