Yıl: 2009 Cilt: 12 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

From '0', the Logic of Imagination, to 'Ground Zero', the Imagination of Logic: The Enigmas of Wallace Stevens' 'Blackbird' and Current US Action PDF
Nüzhet Akın
Peter Ackroyd's Chatterton: History as Taxidermy PDF
Zekiye Antakyalıoğlu
Exploring Perceptions and Practices about Information and Communication Technologies in Business English Teaching in Pakistan PDF
Hussain Muhammad Athar, Muhammad Zafar Iqbal
Sıçan Böbrek Dokusunda Endosulfan ve Malathion'un Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler PDF
Figen Esin Batça Kayhan, Nazan Deniz Koç, Gazi Contuk, Mehmet Nezih Muşlu, Nüzhet Cenk Sesal
Natural Background Radiation Measurements of a Base Station in Yalvaç County PDF
Halim Büyükuslu, Abdullah Kaplan, Gürcan Yıldırım
Updating the Restoration Libertine in Tanika Gupta's Contemporary Adaptation of William Wycherley's The Country Wife PDF
Catherine Coussens
Numerical Solution of a Class of Nonlinear Emden-Fowler Equations by Using Differential Transform Method PDF
Hüseyin Demir, İnci Çilingir Süngü
Determination of Dependence Structure by Using Graphical Tools for Bivariate Continuous Data PDF
Özlem Ege Oruç, Zeynep F. Eren Doğu
Comparison of the Microbiological Quality of Packed and Unpacked Ice Creams Sold in Bursa, Turkey PDF
Gülben Erman Çağlayanlar, Buket Kunduhoğlu, Nafi Çoksöyler
Traveling Wave Solutions of the RLW-Burgers Equation and Potential Kdv Equation by Using the - Expansion Method PDF
İbrahim E. İnan, Yavuz Uğurlu, Bülent Kılıç
Failed State Concept and the Sub-Saharan African Experience PDF
Cem Karadeli
Tess of the d'Urbervilles: the Tragedy of Godless Human Existence PDF
Ertuğrul Koç
Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeleri PDF
Esra Özay Köse
V502 Ophiuchi Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi PDF
Selim O. Selam, Özgür Baştürk, Aslı Esmaslı, Hakan V. Şenavcı, Berahitdin Albayrak
Mythic Visions of the Borderland: Rodolfo Anaya's Bless Me, Ultima PDF
Hasine Şen
Reflections of History on Literature: The impact of American Revolution and Benjamin Franklin on Washington Irving's "Rip Van Winkle" PDF
A. Didem Uslu
Bellevalia clusiana Griseb. (Hyacinthaceae)'nin Sitotaksonomik Özellikleri PDF
Ö. Koray Yaylacı, Onur Koyuncu, Derviş Öztürk, Süleyman Tokur
Secretive Truth of the "Other Side" in Wide Sargasso Sea PDF
Zeynep Yılmaz Kurt
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması PDF
Cahit Yuladır, Salih Doğan
Book Review Çeviren Oktay Etiman: İstanbul, Ankara:İmge,2009 ISBN 978-975-533-610-7 Bartoloméo de las Casas Yerlilerin Gözyaşları, Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi PDF
Burçin Erol


ISSN: 1309-6761