Celal Bayar University Journal of Science

315.459 138.499

OUR NEW HOMEPAGE : http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe 

Please refer to http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe to send your manuscripts by using online submission system or send your manuscripts as an attached file to cbujos@gmail.com 

CBU Journal of Science is an international refereed scientific indexed journal published three times annualy (end of April, June and December) by Institute of Natural and Applied Sciences of Celal Bayar University. Articles are written in Turkish and English are accepted for evaluation process.

Articles are accepted related to scientific areas below;

Basic and Applied Sciences (Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Statistics), Engineering Sciences (Mechanical, Civil, Food, Industrial, Electrical and Electronic etc.)

CBU Journal of Science is indexed by TUBITAK ULAKBIM TR-DIZIN, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor and OAJI. Digital Object Identifier (DOI) number will be assigned for all the articles being published in CBU Journal of Science. 

Please send your manuscripts as an attached file (cbujos@gmail.com)

Assoc Prof Dr Bülent ERGÖNÜL, Editor

Journal Homepage Image


Vol 12, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Contents / İçindekiler PDF
CBUJoS Volume 12 Issue 2
Reactive Green 19 modified poly(HEMA) nanostructures for alcohol dehydrogenase immobilization PDF
Deniz Aktaş Uygun, Nazife Kaya, Murat Uygun
Digital Uniform Spaces PDF
Özgür Ege, İsmet Karaca
A Binary Classification Approach Based On Support Vector Machines Via Polyhedral Conic Functions PDF
Nur Uylaş Satı
Determination Of The Level Of Coal and Productivity in a Coal Field With Well Logging Method PDF
Mücella Canbay
Detection of Delaminations of Laminar Composites by Infrared Thermography PDF
Ömer Sinan Şahin, Murat Selek
The numerical approximation for the single-walled carbon nanotubes conveying fluid PDF
Duygu Dönmez Demir
Effects of Forest Fires on Water Sources PDF
Ayla Bilgin, Mustafa Aybar, Bülent Sağlam
Solution of Symmetric RLW Equation by the Meshless Kernel Based Method of Lines PDF
Yılmaz Dereli
Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution PDF
Neslihan Karavin
Investigation of Nanoparticle Effect on Radiation Shielding Property Using Monte Carlo Method PDF
Hüseyin Ozan Tekin, Vishwanath P. Singh, Ümit Kara, Tuğba Manıcı, Elif Ebru Altınsoy
Hydroxyapatite Coating of Ti6A14V Alloys in Alanin-Alanin Sodium Salt Environment with Biomimic Method PDF
İbrahim Aydın, Muhammed Enes Çağlayan, Ahmet Pasinli
Surface Family with a Common Natural Asymptotic Lift of a Timelike Curve in Minkowski 3-space PDF
Ergin Bayram, Evren Ergün
The Effect of Ensemble Learning Models on Turkish Text Classification PDF
Deniz Kılınç
Checklist of Cladosporium Species Reported from Turkey PDF
Ahmet Asan, Evrim Özkale, Fatih Kalyoncu
Et Ürünlerinde Nitrat ve Nitrit Kullanımına Potansiyel Alternatif Yöntemler PDF (Türkçe)
Gülen Yıldız Turp, Çisem Sucu
Dental İmplant Materyallerin İyon İmplantasyon Yöntemiyle Modi-fikasyonlarının İn Vitro Hücre Tutunmasına Etkisi PDF (Türkçe)
Ali Erdem Turanlı, Emel Sokullu, Alexey Nikolayev, Taner Dağcı, Ahmet Öztarhan
Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Floristik Özellikleri PDF (Türkçe)
Burak Dikilitaş, Behlül Güler, Emin Uğurlu, Yasin Altan
AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi PDF (Türkçe)
Ahmet Murat Pınar, Serhat Filiz
Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik 4-(Arylidenamino)-2, 4-dihidro-3H-1,2,4-Triazol-3-one Bileşiklerinin Mikrodalga-destekli Sentezi ve pKa Değerlerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Bahittin Kahveci, İnci Selin Doğan, Fatih İslamoğlu, Fatih Yılmaz
AISI 1040 Çeliğininin Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu PDF (Türkçe)
Harun Yaka, Harun Akkuş, Levent Uğur
Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
Derya Kaya, Ali Topal
Sosis Üretiminde Doğal Renk Maddesi ve Antioksidan Olarak Kırmızı Pancar Tozu Kullanımı PDF (Türkçe)
Gülen Yıldız Turp, Hatice Kazan, Hülya Ünübol
Genelleştirilmiş Sasz Operatörü PDF (Türkçe)
Mine Aktaş
Tirozinaz Enzim Aktivitesi Üzerine Reaksiyon Parametre Etkilerinin UV Spektrofotometre ile Yerinde Analiz Edilmesi PDF
İlker Polatoğlu
Kurutulmuş Meyvelerde Aflatoksin ve Okratoksin A Varlığının ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi PDF
Okan Fatih Gürhayta, Özlem Çağındı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-1385