Sadrazam Melek Mehmed Paşa Vakıfları

Abdullah Bay
2.019 405

Öz


III. Selim dönemi sadrazamlarından Melek Mehmed Paşa (1719-1801) devletin en kritik devrinde önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. III. Ahmed’in kızı Zeyneb Asıma Sultan’la evlenerek saraya damat olan paşa, yetmiş üç yaşındayken sadrazamlığa atanmış ve yaklaşık iki buçuk yıl bu görevde kalmıştır. Yaşının ilerlemesi sebebiyle görevinden alındıktan sonra Ortaköy’de sakin bir hayat yaşamış, yedi yıl sonra da burada vefat etmiştir.  Uzun yıllar önemli görevler üstlenen ve ülkenin çeşitli yerlerinde vakıflar kurarak hayır hizmetlerinde bulunan Melek Mehmed Paşa’nın hayatı, sadaret dönemi ve kurduğu vakıfları hakkında ayrıntılı bir inceleme yapılmamıştır. Bu çalışmada, Mehmed Paşa’nın kısa biyografisi verilecek, ardından tesis ettiği vakıf eserleri ile hayır hizmetlerini yerine getirebilmek üzere bu kurumlara tahsis ettiği gelirler ayrıntılı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Melek Mehmed Paşa, Sadrazam, Vakıf, Sakız, Bozcaada, Vakfiye, III. Selim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.76870