ANAR’IN “BEN, SEN, O VE TELEFON” HİKÂYESİNDE GÖRMEDEN SEVMEK VE KİMLİK ÇATIŞMASI

Ayvaz Morkoç
2.816 383

Öz


Çağdaş Azerbaycan edebiyatının en önemli temsilcilerinden olan Anar Rızayev (d. 1938), Türk dünyasında ağırlıklı olarak romanlarıyla tanınır. Hikâye, deneme,  roman, piyes, araştırma, senaryo ve antolojileri ile birlikte elliden fazla kitabın ve on bir adet sanat filminin müellifidir. Eserleri otuzu aşkın dile çevrilen, farklı ülkelerde sayısı yüzü aşan hikâyesi ve elliden fazla kitabı yayımlanan yazar; 2012 yılında “Türk dünyası yılın edebiyat insanı” ödülüne layık görülmüştür.

Çağdaş Azerbaycan nesri 1960’lı yıllardan sonra yeni bir devre girmiş, eserlerde manevi ve ahlaki arayışlar belirgin biçimde artmıştır. Sıradan insanın kendi iç dünyasında yaşadığı çatışma ve ikilemler psikolojik tahliller ışığında irdelenmiştir.

Eserlerinde çağdaş anlatım tekniklerini başarılı biçimde uygulayan Anar, hikaye türüne özel bir önem vermiştir.  Ortaya koyduğu realist-psikolojik üslubuyla Azerbaycan edebiyatında 1960 nesrinin dikkate değer yazarlarından olmuştur. Edibin aşk ve kadın konulu hikâyelerinden biri olan “Ben Sen O ve Telefon”da fevkaladeyi arama çabası görülür. Ne ilginçtir ki bu hikâyenin karakterlerinden biri telefondur.

Çalışmamızda Anar’ın “Ben, Sen, O ve Telefon” adlı hikâyesinde bir erkeğin bir kadını hiç görmeden nasıl severek âşık olabileceğini irdelemeye ve anlatmaya çalıştık. Ardından da kadını tanıdıktan sonra erkeğin kendi benliğinde “gerçek sevgili” ve “telefondaki sevgili” olmak üzere nasıl bir kimlik çatışması yaşadığını tahlil ederek değerlendirmelerde bulunduk.

 

Anahtar Kelimeler: Anar Rızayev, çağdaş Azerbaycan edebiyatı, Türk edebiyatı, görmeden sevmek, kimlik çatışması.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.12661