REPRESENTATION OF FEMALE EVIL AS AN INSTRUMENT FOR SATIRE ON POLITICAL VIOLENCE: MARTIN McDONAGH'S THE LIEUTENANT OF INISHMORE

İmren Yelmiş
1.777 457

Öz


Martin McDonagh’nın The Lieutenant of Inishmore (Inihmore’un Yüzbaşısı) adlı eseri, aşırı şiddet içerikli olduğu ve McDonagh’nın bu oyunda İrlanda’yı, İrlandalıları ve IRA ve INLA terörünü karikatürize ettiği gerekçesiyle bazen ciddi bir şekilde eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin aksine, bu makalede, yasal olmayan bu kuruluşlar tarafından uygulanan politik şiddetin grotesk bir şekilde de olsa eleştirildiği tartışılmaktadır. Bu eleştiri de, Mairead adlı karakter tarafından temsil edilen şeytani kadın imgesinin kullanımıyla yapılmaktadır. Bu çalışma, feminist fikir ve ideallerini temsil eden ve onları uygunsuzca kullanan Mairead’in terörist aktivitelerindeki şiddeti temsil ettiği ve onun, ataerkil söylem tarafından belirlenen toplumsal cinsiyet rollerinin sınırlarını aştığı tartışılarak detaylandırılacaktır. Onun eril görünümü, şiddet içeren tavırları, terörist aktiviteleriyle ve politik şiddetle uğraşıyor olması, terörist aktivitelerde erkeklerin yanında kadınların da yer aldığını göstermektedir. Mairead tarafından temsil edilen ve “İrlanda davası”na kendilerini adamış olduklarını düşünen kadın teröristler, bir bakıma  “sevgili ülkeleri” İrlanda’yı bir kısır döngü içerisine hapsetmektedir. Bu durum da, oyun boyunca eleştirilmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Martin McDonagh, The Lieutenant of Inishmore (Inishmore’un Yüzbaşısı), IRA ve INLA terörü, şeytani kadın imgesinin feminist temsili, politik şiddet eleştirisi.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.42336