TURGUTLU IRLAMAZ KÖYÜ CAMİİ

Cengiz Gürbıyık
1.977 488

Öz


Mimari ve süsleme alanında kendi içinde bir gelişim gösteren Osmanlı sanatı, XVIII. yüzyılda batı ile olan ilişkilerinin artması ile birlikte yepyeni bir döneme girmiştir. Bu etkileşim mimariden çok süslemede kendini göstermektedir. Batılılaşma süreci sonucu İmparatorluğun egemen olduğu birçok bölgede batılı üslupların etkisini görmek mümkündür. Irlamaz Köyü Camii de gerek dekoratif küçük ahşap kubbeli üst örtüsü, gerekse barok karakterli alçı süslemeleriyle bu etkinin son aşamasına gelindiği bir dönemin örneğidir. Günümüzde Anadolu’nun birçok yerinde-Irlamaz Camii örneğinde olduğu gibi-henüz tanıtılmamış çok sayıda eser bulunmaktadır. Türk mimarisinin gelişimini daha iyi anlayabilmek ve sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için bu yapıların tespit ve tanıtımlarının yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çalışmamızda bugüne dek hiç incelenmemiş olan Irlamaz Köyü Camii mimari ve süsleme özellikleri bakımından ayrı ayrı ele alınarak çevredeki benzer örneklerle karşılaştırılmış ve yapının Anadolu Türk mimarisindeki yerinin saptanması amaçlanmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.07482