MYRINA ANTİK KENTİ (ALİAĞA-İZMİR) ÇEVRESİNDE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI

Serdar Vardar, Doğukan Doğu Yavaşlı
1.923 338

Öz


Myrina, İzmir kuzeyinde, doğu-batı doğrultulu Güzelhisar depresyonu (Aliağa) içinde Pleistosen ve Holosen boyunca meydana gelen doğal çevre değişmelerinden etkilenen bir akarsu vadisinin denize açıldığı bölümde yer alan bir antik liman kentidir (Şekil 1). Yer seçimi ve kullanılan yapı malzemeleri nedeniyle antik kentin jeolojik ve paleocoğrafya özellikleri önemlidir. Bu amaçla öncelikle, Myrina yakın çevresinin jeolojik-tektonik özellikleri ele alınmış ve daha sonra kent yakınında yapılan sondaj çalışmalarına dayanan paleocoğrafya ve jeoarkeoloji değerlendirmeleri yapılmıştır. Fasiyes yaklaşımıyla, Myrina çevresinde Kretase’de sedimantasyon ve orojenezin, Paleojen’de aşınmanın, Neojen’de gölsel sedimantasyon ve volkanizmanın, Üst Miyosen’de aşınmanın, Pliyosen ve Kuvaterner’de ise birikmenin etkili olduğu belirlenmiştir. Kentin kurulu olduğu Öteki ve Beriki tepeler arasındaki bölümün günümüzden 5000 yıl önce sığ bir denizin dar boğazı şeklinde olduğu, 4000 yıl önce kıyı oklarının arasında lagüner bir ortamın bulunduğu ve tombolo gelişiminin meydana geldiği, 3000 yıl önce Aolis kolonizasyonu ile ilk yerleşim ve liman yapılarının ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu dönemde terracotta yapımı için killerin ve yapılarda kullanılan volkanik ve tortul kayaların yakın çevreden alındığı element analizleri ile belirlenmiştir

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.10250