AKHİSAR ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP ROMA SERAMİĞİ

volkan Yıldız
2.045 316

Öz


Akhisar’da bir müze kurulması fikrinin doğması sonucunda 2012 yılında kurulma aşaması tamamlanan Akhisar Arkeoloji Müzesi ziyarete açılmıştır. Zengin bir kültürel birikime sahip olan Manisa ve çevresinde önceki yıllarda bulunan bir grup eser Manisa Arkeoloji Müzesi’nde koruma altındayken Akhisar Arkeoloji Müzesi’nin açılmasıyla birlikte burada sergilenmeye başlamıştır. Bu makalenin konusunu da Manisa Arkeoloji Müzesi’ne bağış, satın alma ve müsadere yoluyla farklı tarihlerde kazandırılmış olan ve Akhisar Arkeoloji Müzesi’ne nakledilen bir grup Roma Seramiği oluşturmaktadır. Bu seramiklerin bazıları Akhisar ve civarında, Alaşehir’de ve Gölmarmara’da bulunurken bazılarının ise ne yazık ki buluntu yerleri belli değildir. Akhisar Arkeoloji Müzesi Koleksiyonunda bulunan Roma seramikleri formlarına ve fonksiyonlarına göre dört ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar; tabaklar, krater, maşrapalar ve testidir. Bu dört farklı vazo grubu arasında en fazla örnekle tabaklar (Kat.No.1-5) ilk sırayı alır. Bunu sırasıyla iki örnekle maşrapalar (Kat.No.7-8) ve birer örnekle krater (Kat.No.6) ve testi (Kat.No.9) izler. Müze koleksiyonunda yer alan seramikler arasında Doğu Sigillatası A grubu, Doğu Sigillatası B grubu ve Sagalassos Kırmızı Astarlıları grubuna giren örnekler mevcuttur. Akhisar Arkeoloji Müzesi Roma Seramikleri, M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 3. yüzyıla kadar giden geniş bir aralığa tarihlendirilmektedir. Ayrıca, Akhisar örneklerimizin büyük çoğunluğu Batı Anadolu’daki kazı ve müzelerde sıkça karşımıza çıkan birçok örnekle yakın benzerlik içindedir.  

Anahtar Kelimeler:  Akhisar Arkeoloji Müzesi, Roma Seramikleri, Doğu Sigillatası A Grubu, Doğu Sigillatası B Grubu, Sagalassos Kırmızı Astarlıları.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.50121