ŞER’İYYE SİCİLLERİNDEKİ MUHASEBE KAYITLARINA GÖRE XVIII. YÜZYILDA MANİSA VAKIFLARI

Hacer Heybeli, Tanju Demir, Ertan Gökmen
2.583 750

Öz


Bu çalışmada XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden sonuna kadar Manisa merkezde bulunan vakıflara ait muhasebe kayıtlarına göre vakıf eserleri ele alınmıştır. Çalışmada Manisa’ya ait 187 (1726-1727), 194 (1762-1777) ve 211 numaralı (1778-1795) şer’iyye sicilleri kullanılmıştır. Belirtilen sicillerde yer alan kayıtlar vakıfların nukut muhasebelerine aittir. Yüzyılın başı, ortası ve sonuna ait olan 187, 194 ve 211 numaralı Manisa Şer’iyye Sicillerinde bulunan vakıf muhasebe kayıtlarında şehirde hangi tür vakıfların kurulduğu, bunların sahip olduğu mal varlığı ortaya konmuştur. Muhasebe kayıtlarında yer alan vakıflar türlerine göre sınıflandırılmış ve bunlar tablolar halinde verilmiştir. Sonuçta üç farklı tarihe ait kayıtlar sayesinde yaklaşık olarak XVIII. yüzyıldaki Manisa vakıfları ortaya konmuştur. Muhasebe kayıtları vakıfların büyük kısmının para vakfı olarak varlığını sürdürdüğünü göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Manisa, Vakıf, Para Vakfı, Muhasebe Kaydı.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.33967