HURÛFÂT KAYITLARINA GÖRE TURGUTLU KASABASINDAKİ DİNİ-SOSYAL YAPILAR İLE GÖREVLİLERİ (1690-1835)

Ertan Gökmen
2.081 708

Öz


Çalışmamıza konu olan Turgutlu XVI. Yüzyılda Manisa kazasının Yengi nahiyesine bağlı bir köydür. Bu yüzyılda beş mahallesi bulunan bu köyde 1610 yılından itibaren Pazar kurulmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren kasaba olarak anılmaya başlanan Turgutlu Yengi nahiyesinin adını almıştır. Halk arasında Turgutlu kelimesi yerine daha çok kasaba tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Turgutlu kasaba olduktan sonra hızla büyümüş, XVI. Yüzyıldaki beş mahallesine XVIII. Yüzyılda üç mahalle daha ilave olmuştur. Kazanın XVI. ve XIX. Yüzyıllardaki sosyal ve ekonomik durumunu ele alan bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, XVIII. yüzyıldaki durumu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Hurûfât defterlerini kullanarak yaptığımız bu çalışma ile Turgutlu Kasabası’nın 1691-1835 yılları arasındaki sosyal ve ekonomik durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullandığımız defterlerdeki bilgiler ile belirtilen tarihlerde kasabanın mahalleleri ve köyleri, buralarda bulunan cami, mescit, çeşme, kuyu ve mektep gibi dini ve sosyal yapılar ortaya konmuştur. Kasabada bulunan bu kurumlarda ne tür görevlilerin bulunduğu ve bu görevlere nasıl atama yapıldığı konusunda da bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelime: Hurûfat Defteri, Manisa, Turgutlu, Kasaba, Cami, Mescit, Mektep.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.43045