BEISPIELE MODERNER REZEPTION HUMBOLDTS IM INTERNATIONALEN KONTEXT

Atanur Kara
1.487 299

Öz


19. yüzyılın başlarında Prusya‘da Eğitim Bilimleri alanında geniş reformlar yapılmıştır. Bu reformların içerisinde Wilhelm von Humboldt'un yeri kayda değerdir, çünkü Humboldt o zamandan günümüze kadar Alman Eğitim Sistemine damgasını vurmuştur. Söz konusu bu reformlar sadece Almanya sınırları içerisinde etki etmekle kalmamıştır. Bilakis, uluslararası eğitim bağlamında da bu etkileşim ve Humboldt`un ismi fark edilmektedir. Bu çalışma, Humboldt`un eğitim alanında gerçekleştirdiği reformların geçmişten günümüze etkileşimlerini – Batı Avrupa Ülkeleri, Asya Ülkeleri ve Amerika`yi örnek alarak – ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Humboldt, Eğitim Bilimleri, Uluslararası Karşılaştırma


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.58904