Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1.050.850 398.960

                              HAKKIMIZDA 

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844 

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844 

Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

DERGİMİZ TAŞINMIŞTIR

 
DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/cbayarsos ADRESİNE TAŞINMIŞTIR.  
Yayın tarihi: 2018-04-05 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 14, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Kapak İçi PDF
Kapak İçi
Hakem yayın PDF
Hakem Yayın
İçindekiler PDF
İçindekiler .
HAGIOS PHOKAS PDF
Durmuş Gür, Fatma Gür
Sadrazam Melek Mehmed Paşa Vakıfları PDF
Abdullah Bay
INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATION FOR ENGLISH LEARNING SCALE (IEM-ELS): A PSYCHOLINGUISTICS STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY PDF
Hakan Aydoğan
MAX WEBER'İN OTORİTE TİPOLOJİLERİ BAĞLAMINDA "SON İMPARATOR", "GANDİ" VE "LİNCOLN" FİLMLERİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ DENEMESİ PDF
Halil Uzdu
ANAR’IN “BEN, SEN, O VE TELEFON” HİKÂYESİNDE GÖRMEDEN SEVMEK VE KİMLİK ÇATIŞMASI PDF
Ayvaz Morkoç
TÜRK FOLKLORUNDA LÂKAP VERME GELENEĞİ: BARTIN ÖRNEĞİ PDF
Şerife Çalışkan
REPRESENTATION OF FEMALE EVIL AS AN INSTRUMENT FOR SATIRE ON POLITICAL VIOLENCE: MARTIN McDONAGH'S THE LIEUTENANT OF INISHMORE PDF
İmren Yelmiş
TURGUTLU IRLAMAZ KÖYÜ CAMİİ PDF
Cengiz Gürbıyık
MYRINA ANTİK KENTİ (ALİAĞA-İZMİR) ÇEVRESİNDE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI PDF
Serdar Vardar, Doğukan Doğu Yavaşlı
ERZURUM MUALLİMLER BİRLİĞİ VE YAYIN ORGANI OLAN (ERZURUM) MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASI PDF
Yunus Pustu
HEMŞİRELERİN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Özlem Özer, Özgür Uğurluoğlu, Gülcan Kahraman, Keziban Avcı
ATATÜRK DÖNEMİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ KURULTAYLARINDA, NİZAMNAMELERİNDE VE PROGRAMLARINDA KADIN ALGISI PDF
Beral Alacı
Postdramatic Aspects of Mark Ravenhill’s Faust is Dead and Pool (No Water)⃰ PDF
Mesut Günenç, Ahmet Gökhan Biçer
AKHİSAR ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP ROMA SERAMİĞİ PDF
volkan Yıldız
ŞER’İYYE SİCİLLERİNDEKİ MUHASEBE KAYITLARINA GÖRE XVIII. YÜZYILDA MANİSA VAKIFLARI PDF
Hacer Heybeli, Tanju Demir, Ertan Gökmen
MANİSA İLİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Ferhat Arslan
HURÛFÂT KAYITLARINA GÖRE TURGUTLU KASABASINDAKİ DİNİ-SOSYAL YAPILAR İLE GÖREVLİLERİ (1690-1835) PDF
Ertan Gökmen
BEISPIELE MODERNER REZEPTION HUMBOLDTS IM INTERNATIONALEN KONTEXT PDF
Atanur Kara
TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİŞİLERİNE, ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARINA VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARINA ETKİSİ PDF
Derya Göğebakan Yıldız, Gülbin kıyıcı
Yayın kuralları PDF
Yayın Kuralları


ISSN: 2146-2844