2015

CİLT I, SAYI 2 (2015)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

MAKALELER

Kent ve Devlet Arasında: 18. Yüzyıl Selanik Kırsalında Güç ve Sermaye Dinamikleri PDF
İrfan Kokdaş
A Christian Printer in Selanik under Trial in the City’s Tanzimat Council in the Early 1850s: Kiriakos Darzilovitis and his Seditious Books PDF
Anna Vakalis
Mustafa Arif Efendi’nin Selanik Yılları: 19. Yüzyılda Osmanlı Taşrasında Burjuvazinin Oluşumu PDF
Dilek Akyalçın Kaya
Polygamy and Religious Polemics in the Late Ottoman Empire: Fatma Aliye and Mahmud Es‘ad’s Ta‘addüd-i Zevcât’a Zeyl PDF
Scott Rank

BELGELER

Suruç Kazası Şeyh Müslim Zaviyesi Mütevelli Ailesine Ait Belgeler Üzerine PDF
Alpay Bizbirlik
Kösem Sultan’a Ait Bir Muhallefât Kaydı PDF
Özer Küpeli

YENİ YAYINLAR

Figen Atabey, Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi PDF
Gürol Pehlivan
Owen Wright, Music Theory in Mamluk Cairo, The Ġāyat al-Maṭlūb fῑ ‘Ilm al-Adwār wa-’l-Ḍurūb by Ibn Kurr PDF
Fatma Akkuş Yiğit
Yahya Araz, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Başlarına: Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak PDF
Mahmut Tat
Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları: Osmanlılar, Safeviler, Babürlüler PDF
Sevde Değer
Özlem Kumrular, Kösem Sultan: İktidar, Hırs, Entrika PDF
Hüseyin Çalış


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-0678