Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) A Christian Printer in Selanik under Trial in the City’s Tanzimat Council in the Early 1850s: Kiriakos Darzilovitis and his Seditious Books Öz   PDF
Anna Vakalis
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Aydın Sancağı’nın En Erken Tahrir Defteri: Halil Beğ Defteri’nin Parçası Ayrıntılar   PDF
Cahit Telci
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Cahit Telci, İzmir ve Yöresi Tarihinin Kaynakları: Halil Beğ Defteri (1425-1430) Ayrıntılar   PDF
Melek Kaya
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) Commanding the Sea: The Spanish Naval High Command in the Early Modern Mediterranean Öz   PDF
Hüseyin Serdar Tabakoğlu
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Dinar mı? Gingler (geyikler) mi? Gingler-Ginler'den Dinar'a Öz   PDF
Tuncer Baykara
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları: Osmanlılar, Safeviler, Babürlüler Ayrıntılar   PDF
Sevde Değer
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) E. Natalie Rothman, Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul Ayrıntılar   PDF
Mehmet Kuru
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) Figen Atabey, Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi Ayrıntılar   PDF
Gürol Pehlivan
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Gök Türk Tarihi Coğrafyası Öz   PDF
Anıl Yılmaz
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) Gülhan Erkaya Balsoy, Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı: Geç Osmanlı Doğum Politikaları Ayrıntılar   PDF
Nurdan Çelik
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) İçindekiler Ayrıntılar   PDF
İçindekiler İçindekiler
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) İçindekiler Ayrıntılar   PDF
İçindekiler İçindekiler
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) İçindekiler Ayrıntılar   PDF
İçindekiler İçindekiler
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) İstanköy Kazası Hakkında 1909-1910 Yıllarına Ait 12 Belge Ayrıntılar   PDF
Nejdet Bilgi
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) IV. Haçlı Seferi’nin Ardından Batı Anadolu’da Mücadele Eden İki Rakip: İstanbul Latin Krallığı ve İznik İmparatorluğu Öz   PDF
Yusuf Ayönü
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) İzmir'de Yahudi Kültürel Mirası: İbranice Yazıtlar Öz   PDF
Siren Bora
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) Kent ve Devlet Arasında: 18. Yüzyıl Selanik Kırsalında Güç ve Sermaye Dinamikleri Öz   PDF
İrfan Kokdaş
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) Kösem Sultan’a Ait Bir Muhallefât Kaydı Ayrıntılar   PDF
Özer Küpeli
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Kriz ve Savaş Arasında 1641 Tarihli Venedik Ahidnâmesi Ayrıntılar   PDF
Mikail Acıpınar
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Meltem Toksöz, Nomads, Migrants and Cotton in the Eastern Mediterranean: the making of the Adana-Mersin Region 1850-1908 Ayrıntılar   PDF
İrfan Kokdaş
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Mısır’a Uygulanan Haçlı Ekonomik Ambargosu Karşısında Çerkes Memlûkleri Ayrıntılar   PDF
Faiz Ali Bahit
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) Mustafa Arif Efendi’nin Selanik Yılları: 19. Yüzyılda Osmanlı Taşrasında Burjuvazinin Oluşumu Öz   PDF
Dilek Akyalçın Kaya
 
2015: CİLT I, SAYI 1 (2015) Osmanlı Döneminde Mora’da Bir Sahil Şehri: Balya Badra/Patra (1460-1715) Öz   PDF
Ayşe Kayapınar
 
2016: CİLT II, SAYI 1 (2016) Osmanlı Kaynaklarında Floransa’yı Aramak: Duka, Duka-i Françe ve Duka Gemileri İfadeleri Üzerine Bazı Bilgiler Öz   PDF
Mikail Acıpınar
 
2015: CİLT I, SAYI 2 (2015) Owen Wright, Music Theory in Mamluk Cairo, The Ġāyat al-Maṭlūb fῑ ‘Ilm al-Adwār wa-’l-Ḍurūb by Ibn Kurr Ayrıntılar   PDF
Fatma Akkuş Yiğit
 
Toplam 35 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2149-0678