Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

61.795 43.917

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir süreli yayındır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını olan Dergi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları kapsamında yer alan “Din ve İnanç Araştırmaları” konu alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları yayımlar.

Dergi’de özgün araştırma ve inceleme makale, derleme makale, olgu sunumu, proje tanıtımı, bildiriler, tartışmalar, çeviriler, sadeleştirmeler, kitap ve tez tanıtımı, bilimsel toplantı haberleri gibi çalışmalar yayımlanır. İlahiyat alanıyla ilgili çalışmalara yer vererek düşünce dünyasına katkıda bulunmak, Dergi’nin ana amacını oluşturmaktadır. 

Duyurular

8. Sayı Yayınlandı

 
8. Sayı Yayınlandı
Yayın tarihi: 2016-04-28 Daha fazla...
 

7. Sayı

 
7. Sayı yayınlandı...
Yayın tarihi: 2015-10-27 Daha fazla...
 

6. Sayı

 
Yeni sayı yayında
Yayın tarihi: 2015-10-08 Daha fazla...
 
Diğer duyurular


ISSN: 2147-2521