Cumhuriyet Earth Sciences Journal

0 0

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi' nde; Yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji, deprem, jeoteknik, petrol vb.) bir konuyu içeren, daha önce Türkçe olarak yayınlanmamış; Yerbilimleri alanında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları bulunan ve Yerbilimlerine katkı oluşturacak çalışmalar, Yerbilimlerinin herhangi bir konusunda önceden yapılmış çalışmaları eleştirici yaklaşımla derleyen ve yeni görüşler ortaya koyan derlemeler ile Yerbilimleri konusunda Türkiye’ yi ve Türkiye’ deki yerbilimcileri büyük ölçüde ilgilendiren, fakat yabancı bir dilde yayınlanmış bir yazının Türkçe’ ye çevirisi nitelikli yazılar yayınlanır. Editör: Prof.Dr. Işık YILMAZ Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü TR-58140 Sivas, TURKEY Tel: +90346 219 1010 (1305) Fax: +90346 219 1171 e-mail: iyilmaz@cumhuriyet.edu.tr - isik.yilmaz@gmail.comISSN: 1016-7625