Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ, Arş. Gör. Soner YAKAR
4.266 735

Öz


Sosyal sigorta kuruluşlarının topladığı primlerle hizmet sürekliliğinin sağlanması için sigortalılara sağladığı risklere uygun finansman yönteminin kullanılması gerekmektedir Sosyal sigorta finansman yöntemleri; katkı fayda esasına dayanan Dağıtım yöntemi ve fon biriktirme esasına dayanan Fonlama yöntemidir Ülkemizde de sosyal sigorta kuruluşları üç farklı kesime farklı risklere karşı sosyal güvenlik hizmeti sağlamaktadır Üç sosyal sigorta kuruluşunun kurum yasalarında sigortalılara sağladıkları risklere göre hangi sosyal sigorta riskine hangi finansman yöntemini uygulayacağı belirtilmesine rağmen zamanla kurumlara yapılan siyasi müdahaleler kurumların fonlama yönteminden tamamen dağıtım yöntemine geçmesine yol açmıştır Anahtar Cümleler: Sosyal Sigorta Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri Dağıtım Yöntemi Fonlama Yöntemi Türkiye de Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri

Tam metin:

PDF