Kamu Açıklarına ilişkin Maliye Politikası Uyarlamaları Ve iktisadi Etkileri

Arş. Gör. Dr. Melek Akdoğan GEDİK
951 327

Öz


Kamu açıkları ve bu açıkların finansmanında kullanılan maliye politikası araçlarının iktisadi değişkenler üzerindeki etkileri önem arz etmektedir Sıkı ve genişleyici maliye politikalarının iktisadi etkileri iktisadi görüşler arasında da geniş bir tartışma alanına sahiptir Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için geliştirilen Hesaplanabilir Genel Denge modeli kullanılarak bu etkiler ve farklı iktisadi görüşler ile olan tutarlılığı değerlendirilmeye çalışılacaktır Anahtar Kelimeler: Kamu Açığı Maliye Politikası Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri

Tam metin:

PDF